Политика за Лични данни

Правила за поверителност

Zapadno.com се ангажира да опазва личните Ви данни. Свържете се с нас, ако имате някакви въпроси или проблеми относно използването на вашите лични данни и ние с удоволствие ще Ви помогнем.

Използвайки този сайт или нашите услуги, Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни, както е описано в тази Декларация за поверителност.

Съдържание

 1. Дефиниции, използвани в настоящата Полица
 2. Принципите за защита на данните, които следваме
 3. Какви права имате относно личните си данни
 4. Какви лични данни събираме за вас
 5. Как използваме вашите лични данни
 6. Кой друг има достъп до личните ви данни
 7. Как осигуряваме вашите данни
 8. Информация за “бисквитките”
 9. Информация за връзка

Дефиниции

Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице.
Обработка – всяка операция или набор от операции, които се извършват на лични данни или на набори от лични данни.
Субект на данните – физическо лице, чиито лични данни се обработват.
Дете – физическо лице под 16-годишна възраст.
Ние/нас (капитализирани или не)

Принципи за защита на данните

Обещаваме да следваме следните принципи за защита на данните:

 • Обработката е законна, справедлива, прозрачна. Нашите дейности по обработка имат законно основание. Винаги разглеждаме Вашите права преди обработката на лични данни.
 • Ние ще Ви предоставим информация относно обработката при поискване.
 • Обработката е ограничена до целта. Дейностите по обработката отговарят на целта, за която са събрани личните данни.
 • Обработката се извършва с минимални данни. Ние само събираме и обработваме минималното количество лични данни, необходими за всякакви цели.
 • Обработката е ограничена с времеви период. Няма да съхраняваме личните Ви данни повече от необходимото.
 • Ще направим всичко по силите си, за да гарантираме точността на данните.
 • Ще направим всичко възможно, за да гарантираме целостта и поверителността на данните.

Права на субекта на данни

 1. Право на информация – което означава, че трябва да знаете, че личните Ви данни се обработват; какви данни се събират, откъде се получават и защо и от кого се обработват.
 2. Право на достъп – което означава, че имате право на достъп до данните, събрани от/около Вас. Това включва правото ви да поискате и да получите копие от събраните от Вас лични данни.
 3. Право на поправка – което означава, че имате право да поискате поправка или изтриване на вашите лични данни, които са неточни или непълни.
 4. Право за изтриване – което означава, че при определени обстоятелства можете да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити от нашите записи.
 5. Право на ограничаване на обработката – което означава, че при определени условия имате право да ограничите обработката на личните Ви данни.
 6. Право на възражение срещу обработката – което означава, че в определени случаи имате право да се противопоставите на обработката на личните си данни, например в случаите на директен маркетинг.
 7. Право на възражение срещу автоматизирана обработка – което означава, че имате право да се противопоставите на автоматизираната обработка, включително профилиране; и да не подлежи на решение, основано единствено на автоматизирана обработка. Това право можете да упражнявате винаги, когато има резултат от профилирането, което води до правни последици, които засягат или засягат значително Вас.
 8. Право на преносимост на данни – имате право да получавате личните си данни във формат, който може да се чете от машината или ако е възможно, като директно прехвърляне от един компютър към друг.
 9. Право да подадете жалба – в случай, че откажем да удовлетворим молбата Ви съгласно Правата на достъп, ние ще Ви посочим причина. Ако не сте доволни от начина на обработване на молбата, моля свържете се с нас.
 10. Право за помощ на надзорния орган – което означава, че имате право на помощ от надзорен орган и правото на други правни средства за защита, като например да поискате обезщетение за вреди.
 11. Право на оттегляне на съгласието – имате право да оттеглите всяко дадено съгласие за обработка на Вашите лични данни.

Данните, които събираме

Информацията, която сте ни предоставили
Това може да е Вашият имейл адрес, име, адрес за фактуриране, домашен адрес и така нататък – основно информация, която е необходима за доставка на продукт/услуга или за подобряване на потребителския ви опит с нас.

Информацията, събрана автоматично за вас
Това включва информация, която автоматично се съхранява от “бисквитки” и други инструменти за сесии. Например информацията за вашата кошница, вашия IP адрес, историята на пазаруването (ако има такава) и така нататък. Тази информация се използва за подобряване на вашето клиентско изживяване. Когато използвате нашите услуги или разглеждате съдържанието на нашия уебсайт, Вашите дейности могат да бъдат регистрирани.

Информация от нашите партньори
Събираме информация от нашите доверени партньори с потвърждение, че имат правно основание да споделят тази информация с нас. Това е информация, която сте им предоставили директно, или те са събрали за Вас по други правни основания.

Публично достъпна информация
Можем да съберем информация за Вас, която е обществено достъпна.

Как използваме Вашите лични данни

 • Ние използваме Вашите лични данни, за да предоставяме услугата. Това включва например регистрирането на профила ви; предоставяне на други продукти и услуги, които сте поискали; предоставяне на рекламни материали по Ваше желание и комуникация с вас във връзка с тези продукти и услуги; комуникация и взаимодействие с Вас и Ви уведомява за промени в услугите.
 • да подобрим Вашето клиентско изживяване;
 • да изпълняваме задължение по закон или договор;

Ние използваме Вашите лични данни на законни основания и/или с Вашето съгласие.

Въз основа на сключване на договор или изпълнение на договорни задължения ние обработваме Вашите лични данни за следните цели:

 • да ви идентифицираме;
 • да ви предоставим услуга или да ви изпратим/предлагаме продукт;
 • да комуникираме или за продажби или фактуриране;

Въз основа на легитимен интерес ние обработваме Вашите лични данни за следните цели:

 • да Ви изпратим персонализирани оферти * (от нас и/или нашите внимателно подбрани партньори);
 • да управляваме и анализираме нашата клиентска база (покупателно поведение и история), за да подобрим качеството, разнообразието и наличието на предлаганите/предлаганите продукти/услуги;
 • да провеждат въпросници относно удовлетвореността на клиентите;

С Ваше съгласие ние обработваме Вашите лични данни за следните цели:

 • да Ви изпращаме бюлетини и оферти за кампании (от нас и/или нашите внимателно подбрани партньори);
 • за други цели, за които сме поискали Вашето съгласие;

Ние обработваме Вашите лични данни, за да изпълним задълженията, произтичащи от закона и/или да използваме Вашите лични данни за опции, предвидени от закона. Запазваме си правото да събираме анонимизирани данни и да използваме такива данни. Ние ще използваме данни извън обхвата на тази Политика само когато е анонимна. Запазваме Вашите платежни данни и друга информация, събрана за Вас, толкова дълго, колкото е необходимо за счетоводни цели или други задължения, произтичащи от закона.

Можем да обработим Вашите лични данни за допълнителни цели, които не са споменати тук, но са съвместими с първоначалната цел, за която са събрани данните. За да постигнем това, ще гарантираме, че:

 • връзката между целите, контекста и естеството на личните данни е подходяща за по-нататъшна обработка;
 • по-нататъшната обработка не би навредила на вашите интереси и
  ще има подходяща предпазна мярка за обработка.

Ще Ви информираме за всякакви допълнителни обработки и цели.

Кой друг може да има достъп до личните ви данни

Не споделяме вашите лични данни с непознати. Лични данни за Вас в някои случаи се предоставят на нашите доверени партньори, за да направите възможно предоставянето на услугата или да подобрите вашето клиентско изживяване. Споделяме вашите данни със:

Свързани трети страни:

 • Google Анализ

Работим само с партньори за обработка, които са в състояние да осигурят адекватно ниво на защита на Вашите лични данни. Ние разкриваме Вашите лични данни на трети лица или на държавни служители, когато сме законово задължени да го направим. Може да разкрием Вашите Лични данни на трети страни, ако сте дали съгласието си или ако има друго правно основание за това.

Как осигуряваме вашите данни

Ние правим всичко възможно, за да запазим личните Ви данни в безопасност. Използваме безопасни протоколи за комуникация и прехвърляне на данни (като HTTPS). Използваме анонимни и псевдоними, когато е подходящо. Ние наблюдаваме нашите системи за възможни уязвими места и атаки.

Въпреки че се стремим към всичко възможно, не можем да гарантираме сигурността на информацията. Обещаваме да уведомим съответните органи за нарушения на данните. Ще Ви уведомим и ако съществува заплаха за вашите права или интереси. Ще направим всичко възможно, за да предотвратим нарушения на сигурността и да помогнем на властите да предотвратят нарушения.

Деца

Ние нямаме намерение да събираме или съзнателно събираме информация от деца. Ние не насочваме децата към нашите услуги.

Бисквитки и други технологии, които използваме

Използваме “бисквитки” и/или подобни технологии, за да анализираме поведението на клиентите, да администрираме уеб сайта, да проследяваме движенията на потребителите и да събираме информация за потребителите. Това се прави, за да персонализирате и подобрите Вашата връзка с нас.

“Бисквитката” е малък текстов файл, съхраняван на Вашия компютър. “Бисквитките” съхраняват информация, която се използва за подпомагане на работата на сайтовете. Само ние имаме достъп до “бисквитките”, създадени от нашия уебсайт. Можете да контролирате “бисквитките” на ниво браузър. Изборът да деактивирате “бисквитките” може да възпрепятства използването на определени функции.

Използваме “бисквитки” за следните цели:

 • Необходими “бисквитки” – тези “бисквитки” са необходими, за да можете да използвате някои важни функции на нашия уеб сайт, като например влизане в профила. Тези “бисквитки” не събират лична информация.
 • Функционални “бисквитки” – тези “бисквитки” осигуряват функционалност, която прави използването на услугата по-удобно и прави възможно предоставянето на по-персонализирани функции. Например, те могат да запомнят Вашето име и електронна поща в коментар формуляри, така че не е необходимо да въвеждате отново тази информация следващия път, когато коментирате.
 • “Бисквитки” на Google Анализ – тези “бисквитки” се използват за проследяване на използването и ефективността на уебсайта и услугите ни
 • Рекламни “бисквитки” – тези “бисквитки” се използват за предоставяне на реклами, които са подходящи за Вас и за Вашите интереси. Освен това те се използват за ограничаване на броя пъти, които виждате реклама. Те обикновено се поставят на уебсайта чрез рекламни мрежи с разрешение от оператора на уебсайта. Тези “бисквитки” запомнят, че сте посетили уебсайт и тази информация се споделя с други организации, като например рекламодатели. Често бисквитките за насочване или рекламиране ще бъдат свързани с функционалността на сайта, предоставена от другата организация.

Можете да премахвате “бисквитките”, съхранени в компютъра си, чрез настройките на браузъра. Друга възможност е да управлявате някои “бисквитки” на трети страни, като използвате платформа за подобрение на поверителността, като например optout.aboutads.info или youronlinechoices.com. За повече информация относно “бисквитките” посетете allaboutcookies.org.

Използваме Google Анализ за измерване на трафика на нашия уебсайт. Google има собствена Политика за поверителност, която можете да прегледате ТУК. Ако искате да се откажете от проследяването от Google Анализ, посетете Google Analytics opt-out page.

Информация за връзка

Христо Райков

Промени в тези правила за поверителност

Ние си запазваме правото да направим промяна в тази Декларация за поверителност.
Последната промяна е направена във вторник, 29 май, 2018 година.

Loading...