Започна заседанието на общинския съвет на Трън – вижте дневния ред

В 14 часа започна заседанието на общински съвет – Трън в заседателната зала на общината, предаде репортер на Zapadno.com.

Точките в дневния ред са 18. Сред тях са приемане на бюджета на община Трън за 2017 година, определяне на трудовото възнаграждение на кмета село Филиповци и кмета на село Туроковци, приемане на годишния спортен календар и други.

Вижте дневния ред на заседанието на общинския съвет на Трън, което се провежда днес (19 януари). 

  1. Приемане бюджета на община Трън за 2017г.

                                                                    Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

2. Изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години; за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Трън (приета с Решение №2 от 29.01.2014г на Общински съвет Трън).

                                                          Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

3. Предложение от Станислав Николов Кмет на община Трън.

                                                     Внася Д-р В.Шишкова-Председател ОбС

4. Определяне на трудово възнаграждение на Кмет на кметство с.Филиповци и Кмет на кметство с.Туроковци.

                                                                                   Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

5. Годишен план за развитие на социалните услуги за 2017г.

                                                                        Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

6. Предложение за преименуване на социална услуга резидентен тип“Център за настаняване от семеен тип“-за възрастни хора с физически увреждания с капацитет 15 места в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания-капацитет 15 места.

                                                                     Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

7. Предложение за преименуване на социална услуга резидентен тип-„Център за настаняване от семеен тип“-за възрастни хора с физически увреждания с капацитет 10 места в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания-капацитет 10места.

                                                                     Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

8. Културен календар на НЧ“Гюрга Пинджурова-1895“-гр.Трън,общ.Трън за 2017г.

                                                                     Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

9. Приемане Спортен календар на община Трън за 2017 година.

                                                                     Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

10. Даване на съгласие за изработване на ПУП за частично изменение на регулацията на терен отреден за „Фурна“кв.8 по ПУП на гр.Трън,област Перник.

                                         Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

11. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г. на община Трън.

                                         Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

12. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление през 2016г.

                                         Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

13. Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ апартамент № 9 с площ 67.07 кв м, заедно с 7.53 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, заедно с прилежащо мазе № 2 с площ от 7.0 кв.м., находящ се в кв.“Мурговица”, блок № 1, ет. 3, гр.Трън.

                                         Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

14. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ бунгало №1 със ЗП 64 кв.м. в с.Туроковци и одобряване на продажната му цена.

                                         Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

15. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ бунгало №2 със ЗП 64 кв.м. в с.Туроковци и одобряване на продажната му цена.

                                         Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

16. Застраховка на имоти – частна общинска собственост.

                                         Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

17. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№15

                                         Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

18. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№16

                                         Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

19. Питания.

Виж също...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Приемам Privacy Policy

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading...