Започна заседанието на общинския съвет на Трън – вижте дневния ред

В 14 часа започна заседанието на общински съвет – Трън в заседателната зала на общината, предаде репортер на Zapadno.com.

Точките в дневния ред са 18. Сред тях са приемане на бюджета на община Трън за 2017 година, определяне на трудовото възнаграждение на кмета село Филиповци и кмета на село Туроковци, приемане на годишния спортен календар и други.

Вижте дневния ред на заседанието на общинския съвет на Трън, което се провежда днес (19 януари). 

  1. Приемане бюджета на община Трън за 2017г.

                                                                    Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

2. Изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години; за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Трън (приета с Решение №2 от 29.01.2014г на Общински съвет Трън).

                                                          Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

3. Предложение от Станислав Николов Кмет на община Трън.

                                                     Внася Д-р В.Шишкова-Председател ОбС

4. Определяне на трудово възнаграждение на Кмет на кметство с.Филиповци и Кмет на кметство с.Туроковци.

                                                                                   Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

5. Годишен план за развитие на социалните услуги за 2017г.

                                                                        Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

6. Предложение за преименуване на социална услуга резидентен тип“Център за настаняване от семеен тип“-за възрастни хора с физически увреждания с капацитет 15 места в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания-капацитет 15 места.

                                                                     Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

7. Предложение за преименуване на социална услуга резидентен тип-„Център за настаняване от семеен тип“-за възрастни хора с физически увреждания с капацитет 10 места в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания-капацитет 10места.

                                                                     Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

8. Културен календар на НЧ“Гюрга Пинджурова-1895“-гр.Трън,общ.Трън за 2017г.

                                                                     Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

9. Приемане Спортен календар на община Трън за 2017 година.

                                                                     Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

10. Даване на съгласие за изработване на ПУП за частично изменение на регулацията на терен отреден за „Фурна“кв.8 по ПУП на гр.Трън,област Перник.

                                         Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

11. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г. на община Трън.

                                         Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

12. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление през 2016г.

                                         Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

13. Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ апартамент № 9 с площ 67.07 кв м, заедно с 7.53 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, заедно с прилежащо мазе № 2 с площ от 7.0 кв.м., находящ се в кв.“Мурговица”, блок № 1, ет. 3, гр.Трън.

                                         Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

14. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ бунгало №1 със ЗП 64 кв.м. в с.Туроковци и одобряване на продажната му цена.

                                         Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

15. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ бунгало №2 със ЗП 64 кв.м. в с.Туроковци и одобряване на продажната му цена.

                                         Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

16. Застраховка на имоти – частна общинска собственост.

                                         Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

17. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№15

                                         Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

18. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№16

                                         Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

19. Питания.

Виж също...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Приемам Privacy Policy

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading...