Общинският съвет на Трън ще променя общата численост на администрацията на третото си заседание за годината

Общинският съвет на Трън ще проведе третото си за годината заседание. Сесията е на местните парламентаристи е съставена от 17 точки в дневния ред, научи Zapadno.com.

Заседанието ще започне днес от 14 часа в заседателната зала на общината. Първата точка в дневния ред е за промяна в числеността на общинската администрация в Трън.

Общинските съветници ще гласуват актуализацията на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, които са общинска собственост. Вижте целия дневен ред на заседанието:

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 1. Промяна в общата численост на Общинска администрация Трън.

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

2. Даване  съгласие за изработване на ПУП-ПР за частично изменение  регулацията на   УПИ II-7 кв.1 по ПУП на с.Студен извор, община Трън

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

3. Определяне на горски територии, собственост на Община Трън за предоставяне ползването чрез продажба на стояща дървесина на корен

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

4. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2017 год.

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

5. Прeкратяване на съсобственост в  УПИ  II-2   в кв.1 по рег. план на с. Банкя

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

6. Прeкратяване на съсобственост в  УПИ XV-79 в  кв.7 по рег. план на с.Костуринци

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

7. Прeкратяване на съсобственост в УПИ  II-2   в кв.1 по рег. план на с. Лялинци.

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

8. Приемане на решение за предоставяне под наем на терен с площ от 15кв.м., находящ се в УПИ I – за озеленяване, спорт и търговска дейност, кв.92 по рег. план на гр. Трън за поставяне на преместваем обект за търговски дейности .

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

9. Определяне на имоти с НТП пасища, мери и ливади за общо ползване и за индивидуално ползване за  община Трън  по реда на чл.37и , ал. 3 от ЗСПЗЗ и процедури по реда на чл. 37и, ал. 4-12 ЗСПЗЗ .

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

10.. Приемане  на отчета  за дейността на МКБППМН при  община Трън за 2016г.

Внася Д-р В.Шишкова-Председател ОбС

11. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№62

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

12. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№63

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

13. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№64.

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

14. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№65.

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

15. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№66

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

16. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№67

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

17. Ползване на платен годишен отпуск по трудово правоотношение.

Внася Д-р В.Шишкова-Председател ОбС

18.Питания.

 

Виж също...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Приемам Privacy Policy

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading...