ВиК-Перник: След отстраняване на авария водата може да се оцвети, следващата седмица ще проверим питейната вода в град Трън

Във вторник ВиК-Перник ще извърши мониторинг на питейната вода в град Трън. Това казаха от водопреносното дружество след запитвания от Zapadno.com за качеството на водата в района.

В края на миналата седмица в заседателната зала на Община Трън се проведе сесия на общинския съвет. Към края на заседанието общинският съветник Олег Тодоров постави въпроса с качеството на питейната вода в Трън. Той каза, че през последните седмици водата от чешмите е кафява. Припомнете си подробностите като прочетете: Общинският съветник Олег Тодоров: Водата от чешмите в Трън е кафява, жена ми слага марля, в която се събират боклуци

Репортер на Zapadno.com се свърза с дружеството ВиК-Перник с въпроси относно качеството на питейната вода в Трън. От ВиК-Перник отговориха, че през 2016 година са направени 4 проверки на водата в Трън и водопреносното дружество работи съвместно с РЗИ-Перник. След отстраняване на повреда има вероятност водата от чешмите да придобие оранжев или кафяв цвят. Вижте пълния отговор на ВиК-Перник в следващите редове:

В отговор на Вашите въпроси, свързани с чистотата на питейната вода в град Трън, Ви уведомяваме следното: Минималната честота за вземане на проби и изпитвания се определя, в съответствие с Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на околната среда и водите/обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г., изм., бр. 87 от 30.10.2007 г., изм. и доп., бр. 1 от
04.01.2011 г., изм., бр. 15 от 21.02.2012 г.,  бр. 102 от 12.12.2014 г./.

Всяка година “ВиК” ООД и РЗИ-Перник разработват съвместно Програма за мониторинг на питейните води, които по обхват и честота отговарят на минимума изисквания по Приложение № 2, 2 а и 2 б от горецитираната Наредба и са съобразени със специфичните регионални условия. Спрямо изготвената от “ВиК” ООД и утвърдена от РЗИ-Перник – Програма за мониторинг за 2016 г., за гр.Трън, са включени 4 броя проби за постоянен мониторинг, които се взимат равномерно разпределени по време и място. Последният мониторинг на питейната вода в гр. Трън, е осъществен на 22.11.2016 г. Всички проби, взети през изминалата 2016 г. на питейната вода в гр. Трън отговарят на анализираните показатели. РЗИ-Перник, проверяват чрез постоянен и периодичен мониторинг съответствието на подаваната към консуматорите питейна вода по показатели за качество, в размер не по-малък от 50 %, съгласно чл. 8 от Наредба №9/16.03.2001 г.
След отстраняване на повреда, питейната вода може да се оцвети в оранжево или кафяво. Получават се отлагания на утайки във водопровода, които най-често са утайки от желязо, манган или варовик, които не са вредни за здравето.

На 07.03.2017 г. (вторник), ще бъде извършен мониторинг от “ВиК” ООД, за качеството на питейната вода в гр. Трън. В случай, че качеството на водата не отговаря на нормативните изисквания, населението на гр. Трън ще бъде уведомено.

Виж също...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Приемам Privacy Policy

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading...