Брезничани могат да се включат с предложения, мнения и препоръки в проект за насърчаване използването на възобновяеми източници и биоенергия

Жителите на брезнишко и всички заинтересовани лица могат да се включат в проект на програма за насърчаване използването на възобновяеми източници и биогорива, съобщиха от Община Брезник.

Част от мотивите на проекта се открояват с това, че общинските политики за насърчаване и устойчиво използване на местния ресурс от ВЕИ са важен инструмент за: осъществяване на националната политика и стратегия за развитие на енергийния, сектор, за реализиране на поетите от страната ни ангажименти в областта на опазване на околната среда и за осъществяване на местно устойчиво развитие.

В Община Брезник няма постоянно разположен пункт за мониторинг на качеството на атмосферния въздух. Извършваните периодични измервания от подвижни мониторингови станции не дават възможност за систематична оценка. На територията на общината и в частност в града няма типични за други селища източници на замърсяване, което определя и сравнително доброто качество на въздуха. В значителна степен това се влияе и от непосредствената близост на лесопарк „Бърдото” до града, както и високия дял на гори в цялата община. Следва обаче да се отбележи, че през зимния период, поради използването основно на твърдо гориво за отопление от домакинствата се наблюдава замърсяване със серен диоксид, е пояснено още в представянето на проекта.

Хората, които са заинтересовани могат да дадат предложения, мнения и препоръки по Проекта на програмата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за период 2017-2027. Препоръките се приемат в сградата на общината, както и по електронен път.

Виж също...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Приемам Privacy Policy

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading...