Българска минно-геоложка камара: В община Трън протича незаконна подготовка за провеждане на местен референдум

Българска минно-геоложка камара излезе с официална позиция, че в община Трън протича незаконна подготовка за провеждане на местен референдум, съобщиха от институцията.

Доводите за това становище на Камарата са няколко. Обжалването на решението на Общински съвет-Трън за провеждане на местен референдум от страна на Областния управител на Перник спира изпълнение на решението. Всякакви действия за неизпълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация са самоуправство. Започналата много преди решението за референдум кампания на Инициативен комитет сдружение „Трън“ използва страховете на хората.

В Община Трън вече протича незаконна подготовка за провеждане на местен референдум. Това е позицията на Българска минно-геоложка камара (БМГК), която с нарочни писма изложи случая пред служебния министър-председател, вицепремиера, отговарящ за провеждане на предсрочните парламентарни избори, Централната избирателна комисия и пред Прокуратурата на Република България и призова тези национални институции да защитят държавния интерес и спазването на законите на страната.

Констатации

Сред населението на община Трън от седмици протича кампания за местен референдум, гласуван с решение на Общински съвет Трън. Облечена в обосновката „информационна“, тя предимно представя тезата на Инициативен комитет Сдружение „Трън“, който е против проекта за златодобив, разработван от българската компания „Евромакс Сървисиз“ ЕООД, част от Групата „Асарел-Медет“.

От лични наблюдения на БМГК, както и от репортаж, излъчен по “Нова телевизия” на 7.3.2017 година, със заглавието „РЕФЕРЕНДУМ ПО ИЗБОРИ: Ще успее ли допитване за златодобив в Трън?“ е видно, че сред населението на общината тече активна кампания против проекта за златодобив. Според БМГК цялата подготовка на провеждането на местния референдум до произнасяне на съда е незаконна.

Юридическа обосновка

На 8.2.2017 година Общински съвет-Трън приема Решение № 20 с протокол № 2 за провеждане на местен референдум заедно с извънредните Парламентарни избори на 26 март, 2017 година. Решено бе местното население да се пита за отговор на въпроса: „Съгласни ли сте Община Трън да не одобрява устройствени планове, предвиждащи добив и преработка на подземни богатства?“.

Решението на Общинския съвет-Трън бе обжалвано като незаконосъобразно пред Административния съд – Перник от три заинтересовани страни: 1) Областния управител на област Перник, 2) от „Евромакс Сървисиз“ ЕООД и от 3) Българската минно-геоложка камара.

От своя страна с две определения Административен съд – Перник отхвърли тези жалби, като процесуално недопустими. В законоустановения срок определенията бяха оспорени с частни жалби пред Върховния административен съд и от тримата жалбоподатели.

Оттук, на основание чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) действието на решението за провеждане на местен референдум е спряно до произнасяне с окончателен акт на съда. Съгласно цитираната разпоредба оспорването от Областния управител на актовете на Общинския съвет спира тяхното изпълнение. Това реално спиране на Решение № 20 на Общински съвет-Трън настъпва по силата на закона автоматично с подаването на жалбата на Областния управител. С оглед на това всякакви действия, свързани с произвеждане на референдума, се явяват незаконосъобразни

Детайлна и юридически изчерпателна аргументация се съдържа в цитираните писма до държавните институции, изпратени от БМГК през настоящата седмица.

Последващи действия на Общински съвет-Трън

Въпреки това Общински съвет Трън привежда в изпълнение това свое решение. Това е видно от сайта на Община Трън (http://tran.bg/op.php?place=216) и въпреки изричната законова разпоредба и към момента извършва действия по организиране на местния референдум. По този начин, общинските съветници самоволно, не по установения от закона ред, осъществяват едно оспорено от другиго свое предполагаемо право, като същевременно въвеждат и държат в заблуждение местното население относно валидността на извършваните организационни дейности. Цялата организация по провеждането на местен референдум е за сметка на общинския бюджет. В момента се разходват общински средства без да има правно основание за това.

Позиция на БМГК

БМГК по никакъв начин не е против провеждането на референдум, но Камарата е категорично срещу провеждането на манипулативна кампания, която се крепи не на доводи и факти, а на страховете на хората. Местното население на всяка община има правото и трябва да участва в управлението както и да бъде информирано, но при спазването на всички законови рамки. Както всички компании от минния бранш го правят.

Българска минно-геоложка камара се ангажира със случая с цел защита на свой член, защита на правото за добив на полезни изкопаеми чрез концесионирането им от страна на държавата и в изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на минната индустрия на Република България.
БМГК се противопостави на неекспертното, популистко и манипулативно говорене от страна на опонентите на проекта за златодобив в Трън. Камарата посочи, че привидното използване на демократични инструменти и права в сфера, където е нужна професионална експертиза, могат да навредят на развитието на община Трън за десетилетия напред. БМГК констатира редица опити за използване на страховете на обикновените жители на община Трън чрез манипулативно представяне на обективни факти и исторически данни.

Добивът на полезни изкопаеми е държавна политика, която е законоустановена съгласно действащите европейски и български директиви, норми, стандарти и правила. Българските добивни компании следват принципите за устойчиво развитие в своята оперативна дейност и планове, като с това носят широки ползи за местните общности, за опазването на околната среда, за безопасността и здравето както на работещите в техните обекти, така и сред местното население.

Сред известните ползи от добивната дейност са преките ползи от изплащане на концесионните такси както за държавата, така и за местните общини. Факт е, че 50% от концесионната такса от добив на полезни изкопаеми се изплаща на местната община, където е фактическият добив. Разчетите на компанията с проекта за златодобив в община Трън сочат, че концесионната такса, изплащана годишно на Община Трън ще възлезе на около 1 милион лева. За сравнение очакваните приходи в приетия Общински бюджет на община Трън за 2017 година възлизат на 5,4 милиона лева.

Виж също...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Приемам Privacy Policy

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading...