Общинският съвет на Трън ще заседава на 22 март по 14 точки касаещи общината, сред които и съдбата на местния референдум

Общинският съвет на Трън ще проведе редовно заседание на 22 март (сряда). Сесията ще започне в 14 часа в заседателната зала на Община Трън, съобщиха от общинския съвет.

Точките в дневния ред, по които общинските съветници ще заседават са 14. Сред точките ще се гласува отмяна на решението за провеждане на референдум в Община Трън, което беше прието на заседание на 8 февруари, 2017 година.

В началото на тази седмица общинските съветници на Трън гласуваха за отлагане решението за провеждане на референдум в общината с въпрос: „Съгласни ли сте общината да не одобрява устройствени планове, предвиждащи добив и преработка на подземни богатства?“. Гласуването беше единодушно и се проведе на извънредно заседание в понеделник. Мярката беше наложена заради заповед на областния управител на Перник Васил Михайлов от 7 март, с която е отменено като незаконосъобразно решение № 38 на трънския мини парламент. Вижте повече по темата: Общински съветници от Трън изригнаха срещу заповедта на областния управител на Перник Васил Михайлов за отмяна на решение за референдума – ВИДЕО

Вижте какъв ще бъде дневния ред на заседанието на Общински съвет-Трън на 22 март:

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1.Приемане Анализ на социалната ситуация и оценка на потребностите от социални услуги в Община Трън за 2016 год. Внася Ст.Николов-Кмет на община Трън

2. Отмяна на Решение № 20 по Протокол № 2 от заседание на Общински съвет-Трън, проведено на 08.02.2017 година. Внася Б.Харалампиев-Вр.И.Д.-Председател ОбС

3. Даване на съгласие за поставяне на паметна плоча на сградата на кметство с.Филиповци, Община Трън  на видния български учен и общественик академик Никола Попов, почетен гражданин на гр. Трън. Внася Ст. Николов-Кмет на община Трън

4. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2017 год. Внася Ст. Николов-Кмет на община Трън

5. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ бунгало № 3 със ЗП 64 кв.м. в с. Туроковци и одобряване на продажната му цена. Внася Ст. Николов-Кмет на община Трън

6. Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ втори етаж със ЗП от 185 кв. м., част от двуетажна масивна сграда, построена върху ПИ 169, кв. 17 по рег. план на с. Ломница. Внася Ст. Николов-Кмет на община Трън

7. Предоставяне на имоти с начин на трайно ползване полски пътища, попадащи в масиви за ползване, по реда на чл. 37 в, ал. 16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 г. Внася Ст. Николов-Кмет на община Трън

8. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр. Трън за признато право на собственост.Вх.№ 110 Внася Ст. Николов-Кмет на община Трън

9. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр. Трън за признато право на собственост. Вх. № 111 Внася Ст. Николов-Кмет на община Трън

10. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр. Трън за признато право на собственост. Вх. № 112 Внася Ст. Николов-Кмет на община Трън

11. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр. Трън за признато право на собственост.Вх.№113 Внася Ст. Николов-Кмет на община Трън

12. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр. Трън за признато право на собственост.Вх.№114 Внася Ст. Николов-Кмет на община Трън

13. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр. Трън за признато право на собственост.Вх.№116 Внася Ст. Николов-Кмет на община Трън

14. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр. Трън за признато право на собственост. Вх. № 117 Внася Ст. Николов-Кмет на община Трън

15. Питания.

Виж също...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Приемам Privacy Policy

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading...