Общинският съвет на Брезник ще заседава по 15 точки, сред тях са одобрение на договор за сътрудничество и приемане на читалищната програма за 2017 година

Общинският съвет на Брезник ще заседава по дневен ред съставен от 15 точки. Заседанието е насрочено за 23 март (четвъртък), научи Zapadno.com.

Сред докладните, по които общинските съветници ще работят са приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в общината и одобрение на договор за сътрудничество и съвместна дейност и приемане на дарение за безвъзмездно финансиране на Община Брезник.

Сесията ще се третата за 2017 година и ще се проведе в малкия салон на народно читалище “Просвещение-1870”. Началният час е 10:30 часа. Два дни преди това, на 21 март в заседателната зала на Общински съвет-Брезник ще се проведе съвместно заседание на постоянните комисии към местния мини парламент. Вижте дневния ред на Общинския съвет за 23 март:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно Приемане на Общински план за действие за интегриране на ромите и гражданите в уязвимо социално-икономическо положение в Община Брезник 2016-2020 г.

2. Докладна записка относно промени в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ.

3. Докладна записка относно Решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обекти – общинска собственост.

4. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на поземлен имот в с. Ноевци и сключване на договор за продажба.

5. Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер на обезщетение за учредяване право на прокарване на трасе и сервитутна зона на захранващ кабел.

6. Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване на договор за продажба на имот в с. Ноевци, върху който е построена сграда с отстъпено право на строеж.

7. Докладна записка относно утвърждаване на оценки и обявяване на търг за продажба на поземлени имоти- частна общинска собственост.

8. Докладна записка относно вземане на решение за допълване на списъка на пасища, мери и ливади за отдаване под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,съгласно чл. 37 и ал. 1 от ЗСПЗЗ.

9. Докладна записка относно приемане на Отчетен доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2016 г.

10. Отчет за работата на общинската комисия по безопасност на движението.

11. Докладна записка относно Изработване на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ на имот № 1724 публична общинска собственст, представляващ площ, намираща се между две улици, заснета и показана на кадастралната карта, като част от улица „Яровец” с ОТ 2, 8, 7 по РП на гр. Брезник.

12. Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Брезник за 2017 г.

13. Докладна записка относно одобрение на Договор за сътрудничество и съвместна дейност и приемане на дарение за безвъзмездно финансиране на Община Брезник.

14. Докладна записка от Дружеството на инвалидите, с молба за отпадане на наем, ремонт на помещението и поемане издръжка на режийни разходи.

15. Молба от Малин Цонев Крумов за отпускане на еднократна финансова помощ.

16. Други.

Виж също...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Приемам Privacy Policy

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading...