Общинските съветници на Брезник ще приемат читалищната програма за 2017 година и ще одобрят договор за сътрудничество с Общината

Приемане на програмата за читалищната дейност за 2017 година ще направят на заседание днес общинските съветници на Брезник. Тази и още 14 точки са включени в дневния ред на сесията, която започва в 10:30 часа, предаде репортер на Zapadno.com.

Заседанието е редовно и ще се проведе в малкия салон на народно читалище “Просвещение-1870”. Сред акцентите в дневния ред са одобрение на договор за сътрудничество и съвместна дейност и приемане на дарение за безвъзмездно финансиране на Община Брезник, приемане на програма за читалищната дейност за тази година и отчет за работата на общинската комисия по безопасност на движението.

Целият дневен ред, по който брезнишките парламентаристи ще заседават може да прочетете в следващите редове.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно Приемане на Общински план за действие за интегриране на ромите и гражданите в уязвимо социално-икономическо положение в Община Брезник 2016-2020 г.

2. Докладна записка относно промени в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ.

3. Докладна записка относно Решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обекти – общинска собственост.

4. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на поземлен имот в с. Ноевци и сключване на договор за продажба.

5. Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер на обезщетение за учредяване право на прокарване на трасе и сервитутна зона на захранващ кабел.

6. Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване на договор за продажба на имот в с. Ноевци, върху който е построена сграда с отстъпено право на строеж.

7. Докладна записка относно утвърждаване на оценки и обявяване на търг за продажба на поземлени имоти- частна общинска собственост.

8. Докладна записка относно вземане на решение за допълване на списъка на пасища, мери и ливади за отдаване под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,съгласно чл. 37 и ал. 1 от ЗСПЗЗ.

9. Докладна записка относно приемане на Отчетен доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2016 г.

10. Отчет за работата на общинската комисия по безопасност на движението.

11. Докладна записка относно Изработване на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ на имот № 1724 публична общинска собственст, представляващ площ, намираща се между две улици, заснета и показана на кадастралната карта, като част от улица „Яровец” с ОТ 2, 8, 7 по РП на гр. Брезник.

12. Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Брезник за 2017 г.

13. Докладна записка относно одобрение на Договор за сътрудничество и съвместна дейност и приемане на дарение за безвъзмездно финансиране на Община Брезник.

14. Докладна записка от Дружеството на инвалидите, с молба за отпадане на наем, ремонт на помещението и поемане издръжка на режийни разходи.

15. Молба от Малин Цонев Крумов за отпускане на еднократна финансова помощ.

16. Други.

Виж също...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Приемам Privacy Policy

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading...