Статистиката сочи: Над 150 са обезлюдените населени места в страната ни, броят на живородените деца за миналата година е с 966 по-малко от 2015 година

Към 31 декември, 2016 година в градовете в страната живеят 5 204 385 души, или 73.3 %, а в селата – 1 897 474 души, или 26.7 % от населението на страната. Към края на 2016 година населените места в България са 5 256, от които 257 са градове и 4 999 – села. Това съобщиха от Националния статистически институт (НСИ), цитирани от информационна агенция “Фокус”.

Населените места без жители са 157. Най-голям е техният брой в областите Габрово, Велико Търново и Кърджали – съответно 59,55 и 10. В 1 148, или в 21.8 % от населените места, живеят от 1 до 49 души включително. С население над 100 хиляди души са шест града в страната, в които живеят 33.8 % от населението на страната. Към края на 2016 година страната е разделена на 6 статистически района, 28 области и 265 общини.

Близо половината от населението на страната (49.9 %) живее в Югозападния и Южния централен район, а най-малък по брой на населението е Северозападният район – 770 хиляди души, или 10.8 % от населението на страната. През 2016 година и в шестте статистически района населението намалява спрямо 2015 година, като най-голямо е намалението в Северозападния – с 1.8 %, а най-малко – в Югозападния район – с 0.3 %.

Най-малка по брой на населението е област Видин, в която живеят 88 867 души, или 1.3 % от населението на страната, а най-голяма е област София (столица) – 1 323 637 души (18.6 %). В шестнадесет области населението е под 200 хиляди души и общо в тях живеят 30.2 % от населението на страната. С брой на населението от 200 хиляди до 300 хиляди души са шест области, които обхващат 20.3 % от населението на страната. Шест са областите с брой на населението над 300 хиляди души, като в първите три от тях – София (столица), Пловдив и Варна, живее повече от една трета от населението на страната (34.8 %). Само една област – София (столица), увеличава населението си през 2016 година спрямо 2015 година – с 0.3 %. При всички останали области има намаление, като най-голямо е за областите Видин – 2.6 %, и Кюстендил – 2.0 %.
Неравномерно е разпределението на населението и по общини. В 70 общини с население под 6 000 души живеят едва 3.8 % от населението на страната. В същото време в деветте общини с население над 100 хиляди души живеят 40.7 % от населението на страната. Най-голяма по брой на населението е Столична община (1 323 637), следват общините Варна (343 991 ) и Пловдив (343 424). Най-малката община по брой на населението е Трекляно – 835 души.

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция. През 2016 година в страната са регистрирани 65 446 родени деца, като от тях 64 984 (99.3 %) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 966 деца, или с 1.5 %. Коефициентът на обща раждаемост през 2016 година е 9.1 %, а през предходната 2015 година – 9.2 %. Броят на живородените момчета (33 375) е с 1 766 по-голям от този на живородените момичета (31 609), или на 1 000 родени момчета се падат 947 момичета. В градовете и селата живородени са съответно 48 733 и 16 251 деца, а коефициентът на раждаемост – 9.3 % в градовете и 8.5 % в селата. В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен – 12.2 %, София (столица) – 10.2 % , Варна и Бургас – по 9.6%. В осемнадесет области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Габрово (6.4 %) и Видин (6.2 %). Коефициентът на раждаемост общо за ЕС-28 през 2015 година е 10.0 % по данни на Евростат. Най-високо равнище на раждаемост в европейските страни има Ирландия – 14.0 %, следват Франция (12.0 %) и Обединеното кралство (11.9 %). С най-нисък коефициент на раждаемост в Европейския съюз е Италия – 8.0 %.

Виж също...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Приемам Privacy Policy

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading...