Статистиката сочи: Над 150 са обезлюдените населени места в страната ни, броят на живородените деца за миналата година е с 966 по-малко от 2015 година

Към 31 декември, 2016 година в градовете в страната живеят 5 204 385 души, или 73.3 %, а в селата – 1 897 474 души, или 26.7 % от населението на страната. Към края на 2016 година населените места в България са 5 256, от които 257 са градове и 4 999 – села. Това съобщиха от Националния статистически институт (НСИ), цитирани от информационна агенция “Фокус”.

Населените места без жители са 157. Най-голям е техният брой в областите Габрово, Велико Търново и Кърджали – съответно 59,55 и 10. В 1 148, или в 21.8 % от населените места, живеят от 1 до 49 души включително. С население над 100 хиляди души са шест града в страната, в които живеят 33.8 % от населението на страната. Към края на 2016 година страната е разделена на 6 статистически района, 28 области и 265 общини.

Близо половината от населението на страната (49.9 %) живее в Югозападния и Южния централен район, а най-малък по брой на населението е Северозападният район – 770 хиляди души, или 10.8 % от населението на страната. През 2016 година и в шестте статистически района населението намалява спрямо 2015 година, като най-голямо е намалението в Северозападния – с 1.8 %, а най-малко – в Югозападния район – с 0.3 %.

Най-малка по брой на населението е област Видин, в която живеят 88 867 души, или 1.3 % от населението на страната, а най-голяма е област София (столица) – 1 323 637 души (18.6 %). В шестнадесет области населението е под 200 хиляди души и общо в тях живеят 30.2 % от населението на страната. С брой на населението от 200 хиляди до 300 хиляди души са шест области, които обхващат 20.3 % от населението на страната. Шест са областите с брой на населението над 300 хиляди души, като в първите три от тях – София (столица), Пловдив и Варна, живее повече от една трета от населението на страната (34.8 %). Само една област – София (столица), увеличава населението си през 2016 година спрямо 2015 година – с 0.3 %. При всички останали области има намаление, като най-голямо е за областите Видин – 2.6 %, и Кюстендил – 2.0 %.
Неравномерно е разпределението на населението и по общини. В 70 общини с население под 6 000 души живеят едва 3.8 % от населението на страната. В същото време в деветте общини с население над 100 хиляди души живеят 40.7 % от населението на страната. Най-голяма по брой на населението е Столична община (1 323 637), следват общините Варна (343 991 ) и Пловдив (343 424). Най-малката община по брой на населението е Трекляно – 835 души.

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция. През 2016 година в страната са регистрирани 65 446 родени деца, като от тях 64 984 (99.3 %) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 966 деца, или с 1.5 %. Коефициентът на обща раждаемост през 2016 година е 9.1 %, а през предходната 2015 година – 9.2 %. Броят на живородените момчета (33 375) е с 1 766 по-голям от този на живородените момичета (31 609), или на 1 000 родени момчета се падат 947 момичета. В градовете и селата живородени са съответно 48 733 и 16 251 деца, а коефициентът на раждаемост – 9.3 % в градовете и 8.5 % в селата. В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен – 12.2 %, София (столица) – 10.2 % , Варна и Бургас – по 9.6%. В осемнадесет области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Габрово (6.4 %) и Видин (6.2 %). Коефициентът на раждаемост общо за ЕС-28 през 2015 година е 10.0 % по данни на Евростат. Най-високо равнище на раждаемост в европейските страни има Ирландия – 14.0 %, следват Франция (12.0 %) и Обединеното кралство (11.9 %). С най-нисък коефициент на раждаемост в Европейския съюз е Италия – 8.0 %.

Виж също...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Приемам Privacy Policy

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading...