Общинският съвет на Брезник ще заседава в четвъртък по 14 точки в дневния ред, сред които предоставяне на земеделски земи в селата Гигинци, Велковци и Гоз

Редовно заседание на Общински съвет-Брезник ще се проведе в четвъртък. Дневният ред е съставен от 14 точки, научи Zapadno.com.

Сред включените точки, които брезнишките парламентаристи ще решават е предоставяне на земеделски земи в землищата на селата Гигинци, Велковци и Гоз. Целта е земеделските земи да бъдат възстановени на наследници. Друга точка, включена в дневния ред е докладна записка за изработване на проект за обект собственост на “Трейс Рисорсиз” ЕООД.

Заседанието ще се проведе в малкия салон на народно читалище “Просвещение-1870” от 10:30 часа. Вчера пък се проведе съвместно заседание на постоянните комисии към Общинския съвет.

Вижте какъв ще бъде дневния ред на сесията на Общински съвет-Брезник в четвъртък:

1. Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2017г към 10.04.2017 г

2. Докладна записка относно разрешение за изработване на ПУП – ПР за Трасе и сервитут на промишлен тръбопровод от УПИ І-73.1, 73.5 кв. 129 по РП на гр.Брезник, собственост на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД до резервоар в ПИ № 06286.72.30 по КККР на гр. Брезник с приложено проектопредложение за изработване на ПУП – ПР и ПП и задание за проектиране , съгласно чл. 125 ал. 2 от ЗУТ.

3. Докладна записка относно изработване на проект за обект: ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на земеделска земя и създаване на изискващите се устройствени и други законови условия за изграждане на “Складово-производствена площадка” в П” № 06286.72.30 по КККР на гр.Брезник, одобрена със Заповед № РД-18-35 от 23.04.2014г собственост на “Трейс рисорсиз” ЕООД съгласно нотариален акт № 103, т.ІІ рег. № 1927 д.№ 128/2015г

4. Докладна записка относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017г

5. Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от “нива” в “ливада” или “пасище” на имоти в землищата на с.Бр.Извор и с.Гигинци

6. Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Велковци с цел възстановяването й на наследниците на Славе Киров Митрев

7. Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гигинци с цел възстановяването й на наследниците на Стойне Божилов Павлов

8. Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз, с цел възстановяването й на наследниците на Боян Давидков Димов

9. Докладна записка относно решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на помещение в имот, общинска собственост

10. Докладна записка относно решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ

11. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Брезник, приета с Решение №267 от 13.10.2016 година по Протокол №18 на Общински съвет – Брезник .

12. Докладна записка от Дружеството на инвалидите, с молба за отпадане на наем, ремонт на помещението и поемане издръжка на режийни разходи

13. Молба от Малин Цонев Крумов за отпускане на еднократна финансова помощ

14. Молба от Петрана Гергинова Гогова за отпускане на еднократна финансова помощ

15. Други

Виж също...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Приемам Privacy Policy

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading...