За 2016 година годишният общ доход средно на лице от домакинство в областта е 5 941 лева и е намалял с 2.5 % спрямо 2015 година

През 2016 година годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Перник е 5 941 лева (при 5 167 лева за страната) и намалява с 2.5 % спрямо 2015 година, съобщиха от отдел “Статистически изследвания – Перник”.

Основната част от този доход – 92.2 % е получена под формата на текущи приходи от работна заплата, пенсии, социални помощи, детски надбавки, както и на приходи от самостоятелна заетост и регулярни трансфери от други домакинства. Останалата част от отчетения общ доход – 7.8 %, се дължи на приходи от продажби и други приходи. Работната заплата e основен източник за доходите на домакинствата. През 2016 година работната заплата формира 48.0 % от общия доход на домакинствата в област Перник, а през 2015 година – 48.7 %.

В номинално изражение доходите на домакинствата от работна заплата намаляват. През 2016 година домакинствата са разполагали средно на лице с 2 849 лева, получени от работна заплата, докато през 2015 година тези средства са възлизали на 2 965 лева, тоест доходът от работна заплата е намалял с 3.9 %.

През 2016 година се наблюдава повишение на дела на пенсиите като източник на доходи за домакинствата от област Перник. Относителният дял на доходите от пенсии е 33.1 % от общия доход на домакинствата и се увеличава с 3.6 процентни пункта спрямо 2015 година. Социалните трансфери (пенсии, семейни добавки за деца, социални помощи, стипендии и обезщетение при безработица и други) формират 36.7 % от общия годишен доход на домакинствата през 2016 година, а през 2015 година този дял е 31.5 %, съобщават още от отдел “Статистически изследвания – Перник”.

Относителен дял на дохода от пенсии и други социални трансфери в общия доход на домакинствата в област Перник

През 2016 година домакинствата в област Перник са изразходвали 5 976 лева средно на лице (при 4 755 лева за страната), което е с 1.3 % повече в сравнение с 2015 година. Основната част (84.9 %) традиционно са похарчени за задоволяване на потребностите, 4.8 % – за плащане на данъци и 10.3 % – за други разходи. За храна са изразходвани 1 911 лева средно на лице от домакинството. Относителният дял на разходите за храна от общия разход се увеличават от 29.8 % през 2015 година на 32.0 % през 2016 година.

Виж също...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Приемам Privacy Policy

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading...