За 2016 година годишният общ доход средно на лице от домакинство в областта е 5 941 лева и е намалял с 2.5 % спрямо 2015 година

През 2016 година годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Перник е 5 941 лева (при 5 167 лева за страната) и намалява с 2.5 % спрямо 2015 година, съобщиха от отдел “Статистически изследвания – Перник”.

Основната част от този доход – 92.2 % е получена под формата на текущи приходи от работна заплата, пенсии, социални помощи, детски надбавки, както и на приходи от самостоятелна заетост и регулярни трансфери от други домакинства. Останалата част от отчетения общ доход – 7.8 %, се дължи на приходи от продажби и други приходи. Работната заплата e основен източник за доходите на домакинствата. През 2016 година работната заплата формира 48.0 % от общия доход на домакинствата в област Перник, а през 2015 година – 48.7 %.

В номинално изражение доходите на домакинствата от работна заплата намаляват. През 2016 година домакинствата са разполагали средно на лице с 2 849 лева, получени от работна заплата, докато през 2015 година тези средства са възлизали на 2 965 лева, тоест доходът от работна заплата е намалял с 3.9 %.

През 2016 година се наблюдава повишение на дела на пенсиите като източник на доходи за домакинствата от област Перник. Относителният дял на доходите от пенсии е 33.1 % от общия доход на домакинствата и се увеличава с 3.6 процентни пункта спрямо 2015 година. Социалните трансфери (пенсии, семейни добавки за деца, социални помощи, стипендии и обезщетение при безработица и други) формират 36.7 % от общия годишен доход на домакинствата през 2016 година, а през 2015 година този дял е 31.5 %, съобщават още от отдел “Статистически изследвания – Перник”.

Относителен дял на дохода от пенсии и други социални трансфери в общия доход на домакинствата в област Перник

През 2016 година домакинствата в област Перник са изразходвали 5 976 лева средно на лице (при 4 755 лева за страната), което е с 1.3 % повече в сравнение с 2015 година. Основната част (84.9 %) традиционно са похарчени за задоволяване на потребностите, 4.8 % – за плащане на данъци и 10.3 % – за други разходи. За храна са изразходвани 1 911 лева средно на лице от домакинството. Относителният дял на разходите за храна от общия разход се увеличават от 29.8 % през 2015 година на 32.0 % през 2016 година.

Виж също...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Приемам Privacy Policy

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading...