Общинският съвет на Брезник ще решава дали да отпусне пари за заснемане на спектакъл на самодейния читалищен театър

Общинският съвет на Брезник ще заседава на Спасовден (25 май) . Сред точките, които са включени в дневния ред е молба от самодейния читалищен театър на Брезник за отпускане на финансови средства, за заснемане на театрален спектакъл, научи Zapadno.com.

Дневният ред за заседанието е съставен от 10 точки. Освен молбата на местния читалищен театър, брезнишките законотворци ще разглеждат докладна относно приемане на Краткосрочна и дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник. Сесията ще се проведе в малкия салон на народно читалище “Просвещение-1870” от 10:30 часа.

Съвместното заседание на постоянните комисии към местния мини парламент ще се проведе на 22 май, от 10:30 часа в заседателната зала на Общинския съвет, съобщават още от там.

Вижте дневния ред, по който Общински съвет-Брезник ще заседава на 25 май:

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Докладна записка относно приемане на Краткосрочна и дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник 2017-2020 и 2017-2027г

2. Докладна записка относно одобряване на проект за ПУП – ПП за трасе и сервитут на захранващ кабел 20 КV за базова станция на БТК ЕАД, разположена в ПИ № 145011, преминаващ през ПИ № 145012, държавна частна собственост с начин на трайно ползване Горско стопанска територия – в землището на с.Станьовци с площ 343 кв.м. и ПИ №№ 000105, 000104, 000092, представляващи полски пътища, общинска собственост за прокарване нна захранващ кабел 20 КV за приемно-предавателна станция на БТК ЕАД БЕЗ ПРОМЯНА ННА ПРЕДНАЗНАЧНЕНИЕТО НА ЗЕМЯТА.

3. Допълнение на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи през 2017г.

4. Докладна записка относно Решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ

5. Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на село Гигинци, с цел възстановяването й на наследниците на Гълъбинка Стоилкова Божилкова

6. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Брезник, приета с Решение №267 от 13.10.2016 година по Протокол №18 на Общински съвет – Брезник

7. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение на Наредба за определяне на местни такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ на територията на Община Брезник, приета с решение №75/26.03.2012г

8. Молба от Румяна Стоянова Маркова за отпускане на еднократна финансова помощ

9. Молба от Самодеен читалищен театър Брезник за отпускане на финансови средства, за заснемане на театрален спектакъл

10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Виолета Младенова/

Виж също...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Приемам Privacy Policy

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading...