Залениград – на водоноски, ако контролните проби потвърдят, че още има радиоактивност

Регионална здравна инспекция – Перник оповести информация за качеството на водата в област Перник, в частност ковачевското село Косача, трънските Ездимирци, Зелениград, Забел и Глоговица и брезнишките Ребро и Кривонос, научи Zapadno.com.

Инспекцията потвърди информацията излъчена в репортажа на БТВ в неделя вечер за завишени стойности на радиоактивност в питейната вода в ковачевското, трънските и брезнишките села. Припомнете си: В четири трънски и две брезнишки села водата е със завишени нива на радиоактивност, най-зле е в Зелениград

 

На 19 май РЗИ-Перник е връчило предписание на ВиК-Перник за провеждане на допълнителни радиологични анализи. Няколко дни след това, на 22 май е връчено предписание на ВиК-Перник за проучване на възможности за алтернативно водоснабдяване при завишени стойности на алфа активност в контролните проби, както и провеждане проучвания с цел установяване на причините за това завишаване. Zapadno.com публикува становището, което Инспекцията съобщи за състоянието на водата в областта:

Във връзка с публикациите за наличие на алфа активност във водата, открита в пробите на следните села:

РЗИ – Перник информира:

1. От 2016 г. съгласно Европейска директива 2013/51/ЕВРАТОМ на Съвета от 22 октомври 2013 г. за определяне на изискванията за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека (обн., ОВ, L 296 от 2013 г.) е променена определената стойност за обща алфа активност в Наредба № 9 за качеството на водата предназначена за питейни нужди от 0,5 Bq/l на 0,1 Bq/l (бекерели на литър), като това не представлява максимално допустима стойност, а контролно ниво.

2. РЗИ – Перник провежда мониторинг по определена схема и график за вземане проби води за изследване по радиологични показатели. Същите се предоставят за лабораторен контрол в НЦРРЗ (Национален център по радиобиология и радиационна защита).

3. Резултатите от взетите проби за 2016 г. от страна на РЗИ- Перник са получени на 14.02.2017 г.

4. Предприети са всички мерки от страна на РЗИ- Перник и на 02.03.2017 г. е предоставен анализ на МЗ и МРРБ.

5. След подадената информация през 2016 г. от ВиК – Перник до Министерство на здравеопазването, в писмо от 03.02.2017 г. МЗ препоръчва повторен анализ на води за обща алфа активност едновременно от ВиК – Перник и РЗИ – Перник.

6. Поради отчетени завишени стойности на алфа активност в с. Зелениград на 12.05.2017 г. са взети 6 контролни проби и са предоставени за радиологичен анализ в НЦРРЗ.

7. На 19.05.2017 г. РЗИ – Перник връчва предписание на ВиК – Перник за провеждане на допълнителни радиологични анализи. На 22.05.2017 г. е връчено предписание на ВиК – Перник за проучване на възможности за алтернативно водоснабдяване при завишени стойности на алфа активност в контролните проби, както и провеждане проучвания с цел установяване на причините за това завишаване. При осъществяването на държавната здравна политика чл. 7 и чл. 10 от Закона за здравето РЗИ – Перник е предприело всички законови и нормативно установени действия за предотвратяване на евентуален риск за здравето на хората в областта.

Това е разпространената информация от РЗИ-Перник. Водата в селата Косача и Ребро е с минимални отклонения, а след Зелениград внимание заслужават трънското село Забел и брезнишкото село Кривонос. Властите препоръчват на ВиК-Перник да установи причините за завишените нива на радиоактивност във водата, но са взети всички мерки за недопускане на риск за здравето на хората.

Виж също...

1 Response

  1. Йорданова каза:

    Двете села Забел и Зелениград се намират едно до друго. Непосредствено до Забел е и с. Туроковци. Водохващанията на тези села са близо едно до друго, все в тази не толкова Руй планина. От северната страна е с. Ломница, един квартал на гр. Трън също е водоснабден по гравитачен път все от тази планина, а кв. Мурговица в Трън е водоснабден от Зеленоградския водопровод.
    Всички тези водопроводи са на страшно много годони.Например в Туроковци едната тръба е от 1030г, железна. От 1968 и 1973 пък тръбите са етернитови, водопроводите са правени с доброволен труд от местното население, както и в останалите села. През годините няма никакви инвестиции от страна на ВиК. Какви изследвания трябва да се правят, за да ни уверят, че от тези 70-80 годишни тръби от материал, отдавна забранен за употреба за ВиК мрежа, тече годна за употреба вода, която плащаме за питейна.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Приемам Privacy Policy

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading...