Министерство на здравеопазването изпрати до Върховна административна прокуратура доклад за качеството на питейната вода в страната

На 22 май, Министерство на здравеопазването изпрати на Върховна административна прокуратура доклад за изпълнението на задълженията на органите на държавния здравен контрол в областта на качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, изискан от ВАП с писмо от 27 април тази година. Това съобщиха от Министерство на здравеопазването.

Резултатите от направената проверка потвърждават изводите от досегашните данни за най-често срещаните отклонения от нормите. От началото на 2017 година и във връзка с разпоредбата на ВАП на подлежащите на контрол водоизточници са извършени 2 677 проверки и 3 343 проверки на водоснабдителни обекти, като са изследвани 6 273 проби по показателите: химични и органолептични показатели – 62 862 изследвания; микробиологични – 12 095; радиологични – 599. Най-често срещаните отклонения продължават да са свързани с показалите нитрати, манган, желязо, органолептика (цвят, вкус, мирис и мътност), флуор и хлор.

По отношение на радиологичните показатели – единични проби показват несъответствие като надвишаване на контролните нива за алфа активност, но в общия случай изчислената индикативна доза е в рамките на установената норма от 0,1 mSv годишно, което означава, че водата може да се ползва за питейни нужди.

Установени при единични проби наличия на естествен уран, при максимално допустима стойност 0,03 mg/l, има в отделни водоизточници в Хасковско, община Димитровград, Пловдивско, района на Велинград и др. Веднага след констатиране на завишени над нормата нива по показател естествен уран, водоизточниците са изведени от употреба до нормализиране на резултатите.

До дни се очакват окончателните резултати на изследванията за радионуклиди от лабораторията на БАН, на база които ще може да се направи категорично заключение за годността на водата за питейни нужди. Министерство на здравеопазването изпълнява задължението си по контрол на качествата на питейната вода, но в много случаи дългосрочното решаване на проблема изисква инвестиции от страна на ВиК-операторите, общините и държавата. При установяване на наднормени нива, Министерство на здравеопазването своевременно взима превантивни мерки с цел недопускане на рискове за общественото здраве.

По време на осъществения контрол са предприети следните административнонаказателни мерки: връчени са 130 предписания за централни водоизточници и 101 предписания на водоснабдителни обекти и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване; съставени са 27 акта за установяване на административни нарушения за централни водоизточници  и 15 – на водоснабдителни обекти и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване; издадени са 23 бр. наказателни постановления за централни водоизточници и 12 – на водоснабдителни обекти и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване; издадени са 13 заповеди за спиране на дейността на централни водоизточници.

Виж също...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Приемам Privacy Policy

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading...