В края на миналата година 360 са децата в област Перник за отглеждане и възпитаване, а в община Брезник няма функционираща детска ясла

Към 31 декември 2016 година в област Перник функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 405 места в тях. В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения в областта се остава без промяна, а местата в тях намаляват с 0.7 %, съобщиха от отдел “Статистически изследвания – Перник”.

Детски ясли и места в тях в област Перник към 31.12

В градовете детските ясли са 12 със 385 места, а в селата – 1 с 20 места. В община Перник се намират 10 детски ясли с общ капацитет от 349 места. В общините Брезник и Ковачевци няма функциониращи детски ясли. Осигуреността с места в детските ясли в област Перник към 31 декември 2016 година е 14.6 на 100 деца до 3-годишна възраст при 16.5 – средно за страната. В сравнение с 2015 година стойността на показателя  за областта се понижава с 0.3 процентни пункта. В областта най-високо равнище на показателя е регистрирано в община Земен (50.0 на 100 деца), а най-ниска е осигуреността с места в община Радомир – 5.2 на 100 деца до 3-годишна възраст.

През 2016 година в самостоятелни детски ясли и яслени групи към детските градини в област Перник са постъпили 367 деца или с 10.3 % по-малко от предходната година. В края на годината за отглеждане и възпитаване остават 360 деца, от тях момчета са 188 и 172 момичета. В сравнение с 2015 година броят на децата в детски ясли  към 31 декември, 2016 година намалява с 1.4 %, при регистрирано увеличение за страната с 2.0 %.

Деца в детските ясли в област Перник към 31.12

Разпределението на децата в детските ясли по възраст показва, че най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 83.6 %, следван от дела на децата на 1 година – 8.1 %. В сравнение с 2015 година делът на 2-годишните се увеличава с 8.0, а този на децата на 1 година намалява с 11.4 процентни пункта. В национален мащаб най-висок остава относителният дял на двегодишните – 80.3 % от общия брой деца, посещаващи тези детски заведения.

Структура на децата в детските ясли в област Перник към 31.12.2016 година (по възраст)

Към 31 декември 2016 година обхватът на децата, отглеждани в детски ясли в област Перник, е 13.0% и като равнище е по-нисък от средния за страната – 16.4 %. В сравнение с 2015 година стойността на показателя  за областта се понижава с 0.3 процентни пункта. В областта най-високо равнище на показателя е регистрирано в община Земен (43.8 на 100 деца), а най-ниско в община Радомир – 3.6 на 100 деца до 3-годишна възраст. Обхватът на децата на двегодишна възраст е 31.8 %, а на децата на една година – 3.3 %, като за страната тези показатели са съответно 38.7 % и 8.4 %.

Към края на 2016 година по основно трудово правоотношение в детските ясли в областта работят 96 медицински и други специалисти, като 89.6 % от тях са в община Перник. Медицинските специалисти по здравни грижи са 55, като 96.4 % от тях са медицински сестри (53). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата, е 41 души. В сравнение с 2015 година броят на персонала в детските ясли, работещ по основно трудово правоотношение намалява с 4.0 %, като на медицинските специалисти по здравни грижи остава непроменен.

Виж също...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Приемам Privacy Policy

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading...