В края на миналата година 360 са децата в област Перник за отглеждане и възпитаване, а в община Брезник няма функционираща детска ясла

Към 31 декември 2016 година в област Перник функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 405 места в тях. В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения в областта се остава без промяна, а местата в тях намаляват с 0.7 %, съобщиха от отдел “Статистически изследвания – Перник”.

Детски ясли и места в тях в област Перник към 31.12

В градовете детските ясли са 12 със 385 места, а в селата – 1 с 20 места. В община Перник се намират 10 детски ясли с общ капацитет от 349 места. В общините Брезник и Ковачевци няма функциониращи детски ясли. Осигуреността с места в детските ясли в област Перник към 31 декември 2016 година е 14.6 на 100 деца до 3-годишна възраст при 16.5 – средно за страната. В сравнение с 2015 година стойността на показателя  за областта се понижава с 0.3 процентни пункта. В областта най-високо равнище на показателя е регистрирано в община Земен (50.0 на 100 деца), а най-ниска е осигуреността с места в община Радомир – 5.2 на 100 деца до 3-годишна възраст.

През 2016 година в самостоятелни детски ясли и яслени групи към детските градини в област Перник са постъпили 367 деца или с 10.3 % по-малко от предходната година. В края на годината за отглеждане и възпитаване остават 360 деца, от тях момчета са 188 и 172 момичета. В сравнение с 2015 година броят на децата в детски ясли  към 31 декември, 2016 година намалява с 1.4 %, при регистрирано увеличение за страната с 2.0 %.

Деца в детските ясли в област Перник към 31.12

Разпределението на децата в детските ясли по възраст показва, че най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 83.6 %, следван от дела на децата на 1 година – 8.1 %. В сравнение с 2015 година делът на 2-годишните се увеличава с 8.0, а този на децата на 1 година намалява с 11.4 процентни пункта. В национален мащаб най-висок остава относителният дял на двегодишните – 80.3 % от общия брой деца, посещаващи тези детски заведения.

Структура на децата в детските ясли в област Перник към 31.12.2016 година (по възраст)

Към 31 декември 2016 година обхватът на децата, отглеждани в детски ясли в област Перник, е 13.0% и като равнище е по-нисък от средния за страната – 16.4 %. В сравнение с 2015 година стойността на показателя  за областта се понижава с 0.3 процентни пункта. В областта най-високо равнище на показателя е регистрирано в община Земен (43.8 на 100 деца), а най-ниско в община Радомир – 3.6 на 100 деца до 3-годишна възраст. Обхватът на децата на двегодишна възраст е 31.8 %, а на децата на една година – 3.3 %, като за страната тези показатели са съответно 38.7 % и 8.4 %.

Към края на 2016 година по основно трудово правоотношение в детските ясли в областта работят 96 медицински и други специалисти, като 89.6 % от тях са в община Перник. Медицинските специалисти по здравни грижи са 55, като 96.4 % от тях са медицински сестри (53). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата, е 41 души. В сравнение с 2015 година броят на персонала в детските ясли, работещ по основно трудово правоотношение намалява с 4.0 %, като на медицинските специалисти по здравни грижи остава непроменен.

Виж също...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Приемам Privacy Policy

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading...