Новият проект за мина „Злата“ ще бъде разпространен днес, чакат се становища черно на бяло от общината, контролните власти и Сдружение „Трън“

Проектът за добив на полезни изкопаеми в Трън ще бъде изпратен за становище до общински, държавни и граждански организации, съобщиха от фирмата-инвеститор “Евромакс Сървисиз”. Документът ще бъде изпратен днес до кметствата на селата около бившата мина „Злата“ и още 15 други институции, които ще могат да изразят позицията си по проекта на „Евромакс Сървисиз“ ЕООД за възстановяване на добивната дейност в община Трън.

Всяко представено становище ще бъде приложено към Заданието, с което се определя какво да съдържа Доклада за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Изготвянето на такъв доклад е задължителна стъпка преди реализацията на значими строителни, инфраструктурни и минни обекти. Констатациите, заключенията и препоръките в Доклада са предмет на Обществено обсъждане в бъдеще.

Набирането на широк кръг мнения на този етап представлява предварителна обществена консултация за реализацията на проекта. Очаква се изразените становища да бъдат обосновани и да допринесат за изясняване на реалното въздействие върху околната среда от възстановяването на емблематичната за района мина.

Копие от Заданието е изпратено до общинската администрация в Трън. Потърсени са позициите на Изпълнителната агенция по околна среда, Басейнова дирекция – Дунавски район, Държавното горско стопанство, Регионалната здравна инспекция, ВиК-Перник и Регионалния исторически музей – Перник.

В консултациите по Заданието ще се включат още: Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, Агенцията за ядрено регулиране и Националният център по радиобиология и радиационна защита.

Наред с изброените държавни, общински и научни институции, задължителни участници в процеса са гражданските и природозащитни организации. Писмено поканени са да изразят становище 4 такива организации, сред които и Сдружение „Трън“. То е приемник на инициативния комитет, създаден с цел да спре реализацията на най-големия инвестиционен проект в община Трън.

Получените позиции ще бъдат взети предвид в преработеното Задание за Доклада по ОВОС. Документът беше преработен, с цел да се уважи мнението на жителите на общината и да се защити доверието към бъдещата дейност. В момента проектът на фирмата предвижда разработване само на участъка, който обхваща бившата златодобивна мина с 40-годишна история. Напълно са изключени дейностите, които попадаха в защитени зона от екологичната мрежа Натура 2000.

Виж също...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Приемам Privacy Policy

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading...