Новият проект за мина „Злата“ ще бъде разпространен днес, чакат се становища черно на бяло от общината, контролните власти и Сдружение „Трън“

Проектът за добив на полезни изкопаеми в Трън ще бъде изпратен за становище до общински, държавни и граждански организации, съобщиха от фирмата-инвеститор “Евромакс Сървисиз”. Документът ще бъде изпратен днес до кметствата на селата около бившата мина „Злата“ и още 15 други институции, които ще могат да изразят позицията си по проекта на „Евромакс Сървисиз“ ЕООД за възстановяване на добивната дейност в община Трън.

Всяко представено становище ще бъде приложено към Заданието, с което се определя какво да съдържа Доклада за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Изготвянето на такъв доклад е задължителна стъпка преди реализацията на значими строителни, инфраструктурни и минни обекти. Констатациите, заключенията и препоръките в Доклада са предмет на Обществено обсъждане в бъдеще.

Набирането на широк кръг мнения на този етап представлява предварителна обществена консултация за реализацията на проекта. Очаква се изразените становища да бъдат обосновани и да допринесат за изясняване на реалното въздействие върху околната среда от възстановяването на емблематичната за района мина.

Копие от Заданието е изпратено до общинската администрация в Трън. Потърсени са позициите на Изпълнителната агенция по околна среда, Басейнова дирекция – Дунавски район, Държавното горско стопанство, Регионалната здравна инспекция, ВиК-Перник и Регионалния исторически музей – Перник.

В консултациите по Заданието ще се включат още: Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, Агенцията за ядрено регулиране и Националният център по радиобиология и радиационна защита.

Наред с изброените държавни, общински и научни институции, задължителни участници в процеса са гражданските и природозащитни организации. Писмено поканени са да изразят становище 4 такива организации, сред които и Сдружение „Трън“. То е приемник на инициативния комитет, създаден с цел да спре реализацията на най-големия инвестиционен проект в община Трън.

Получените позиции ще бъдат взети предвид в преработеното Задание за Доклада по ОВОС. Документът беше преработен, с цел да се уважи мнението на жителите на общината и да се защити доверието към бъдещата дейност. В момента проектът на фирмата предвижда разработване само на участъка, който обхваща бившата златодобивна мина с 40-годишна история. Напълно са изключени дейностите, които попадаха в защитени зона от екологичната мрежа Натура 2000.

Виж също...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading...