Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Роман Николов от Районен съд-Брезник

Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Роман Тодоров Николов – съдия в Районен съд – Брезник. Това съобщиха от пресцентъра на Висшия съдебен съвет.

Той има над 19 години юридически стаж. На 21.03.2000 година встъпва в длъжност „съдия“ в Районен съд – Брезник, в периода 20.06.2005 година до 28.03.2016 година е негов административен ръководител – председател, след което и към момента изпълнява длъжността „съдия“. Роман Николов посочва, че кандидатирането му е дълго обмисляно решение, свикнал е да носи отговорност и да бъде последователен и предвидим в действията си. Той е мотивиран да работи за налагане върховенството на закона и за отстояване на независимостта на съдебната система като гаранция за основните права и свободи на гражданите и счита, че с участието си във ВСС би дал представителност на магистратите от всички районни съдилища в страната.

В концепцията си кандидатът определя следните приоритетни политики в дейността на ВСС: независимост, съдебна карта, натовареност и съдебна статистика, атестиране и конкурси, кариерно израстване, дисциплинарна дейност, бюджет и финанси. Той смята, че съдът трябва да стане стълб на обществото, което следва да бъде гарантирано както от закона, така и от магистратите чрез свободно представяне на позициите им, отстояване на разделението на властите и личната мотивираност на всеки съдия да даде най-доброто от себе си като човек и професионалист. Според него от изключително важно значение са качествата на личностите, които ще станат членове на Висшия съдебен съвет.

Роман Николов акцентира върху необходимостта ВСС да формира политика на отстояване на независимостта както на съдебната система,така и на отделния съдия и постигане на единство на действията и посланията на Съвета като елемент за независимостта на съдебната система. Той предлага да формира политика  на отстояване на независимостта, както на съдебната система като цяло, така и на всеки отделен съдия. Предлага да бъдат създадени правила за реакция на Съвета при констатирани посегателства върху съдийската независимост, които да включват изслушване на засегнат магистрат. Поддържа се мнение, че Съветът следва да промени своята медийна политика, и в случай, че изнесената негативна информация бъде потвърдена, ВСС да информира медиите за взетите мерки, а когато се окаже невярна, да огласи резултата и съдията или съдът да получат подкрепа.

Съдия Николов намира за необходимо да се въведе работещо електронно правосъдие и доразвиване на съществуващите му елементи. След това да се намери баланс между законовите задължения за постановяване на съдебните актове в разумен срок и тяхното качество. Тогава на база сравнителен анализ върху обективни критерии да се извърши обсъждане сред всички съдии за прекрояване на съдебната карта, според реалната натовареност на съдебните органи, без негативно отражение върху достъпа до правосъдие.

Кандидатът предлага ВСС да проведе срещи с административни ръководители от съдилища с различна натовареност, с цел преместване на съдии и съдебни служите от слабо към силно натоварени. Като друга възможност за регулиране на натовареността той сочи промяна на нормативната уредба в гражданското и наказателното правосъдие.

Роман Николов споделя виждане, че атестационната оценка на магистратите следва да бъде изготвяна само от съответната комисия за професионална етика, без да се взема мнение на административния ръководител. Той намира за необходимо да бъдат усъвършенствани процедурите за кариерно развитие и предлага конкурсите за повишаване и преместване да бъдат организирани на регионален принцип от по-горен съд, а част от членовете на конкурсната комисия да бъдат от друг съдебен район за гарантиране на обективното оценяване на кандидатите. Според него при избор на административни ръководители ВСС трябва да формира становището си за отделен кандидат от изложеното в протоколите за изслушване от Общото събрание на съдиите на съда.

По отношение на дисциплинарната дейност на Съвета съдия Николов сочи необходимост от създаване на единни правила, които да се прилагат спрямо всички магистрати и да се избегне усещането за избирателен подход. Предлага при всяко дисциплинарно производство да бъде изслушван конкретният инспектор, извършвал проверката.

Той посочва като свой приоритет също периодичната актуализация на заплатите в съдебната система, заложена в Закона за съдебната власт, както и възнагражденията за придобит ранг. Възможност за частично отпадане на напрежението в системата във връзка с кариерното израстване той вижда, ако в мандата на новия ВСС това допълнително възнаграждение достигне до около 80-85 % от размера за съдия от съответното по-горно ниво. Кандидатът акцентира на задължението на ВСС да работи за увеличаване на събираемостта от присъдените в полза на системата суми. Ако бъде избран за член на ВСС, той възнамерява да доразвие основните си приоритети, след обсъждане със съдиите на всички нива.

Въпроси към кандидата са поставени от Съюза на съдиите в България, Института за пазарна икономика, Център на НПО в Разград, Българския институт за правни инициативи,Съюза на одиторите на Сметната палата. Участници в Общото събрание зададоха въпроси относно Системата за измерване натовареността на съдиите, съдебната карта, конкурсите,  съдебните помощници и взаимоотношенията между членовете на ВСС.

Снимка: Районен съд-Брезник – архив

Виж също...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Приемам Privacy Policy

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading...