Обявиха открит конкурс за маркиране на подлежащи за сеч дървета и изграждане на горска инфраструктура в Трънско

Община Трън обяви конкурс за маркиране на подлежащи за сеч дървета, изграждане на горска инфраструктура, необходима за усвояване на дървесината и нейното трайно обозначаване на терена. Това съобщиха от общинската администрация на официалния си сайт.

Откритият конкурс е за насаждения, предвидени за сеч през 2017 година и 2018 година в горски територии, собственост на Община Трън. Дейностите ще се извършват в землищата на следните населени места, на територията на община Трън: град Трън, село Банкя, село Бераинци, село Бусинци, село Бутроинци, село Велиново, село Долна Мелна, село Джинчовци, село Ломница, село Туроковци, село Забел, село Зелениград, село Глоговица, село Еловица, село Ездимирци, село Ерул, село Бохова, село Богойна, село Стайчовци, село Костуринци, село Еловица, село Врабча, село Вукан, село Мрамор, село Кожинци, село Докьовци, село Горочевци, село Лева Река, село Дълга лука, село Лешниковци, село Лялинци, село Милкьовци, село Мракетинци, село Милославци, село Насалевци, село Неделково, село Филиповци, село Врабча, село Видрар, село Горна Мелна, село Шипковица, село Парамун, село Пенкьовци, село Проданча, село Рани луг, село Радово, село Слишовци, село Стрезимировци, село Студен извор, село Цегриловци и село Ярловци, пише още в заповедта на на конкурса.

Виж също...

Loading...