Ще се извърши третиране на площи срещу широколистни и житни плевели в землището на брезнишкото село Бабица

Третиране на площи срещу плевели ще се извърши в землището на брезнишкото село Бабица. Това съобщиха от Община Брезник.

Уведомлението е във връзка с опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне. Третирането срещу широколистни и житни плевели ще се извърши на 18 юни (неделя) от 7 до 9 часа.

От средата на месец май до началото на месец юни в землищата на град Брезник и няколко села в общината беше извършено третиране на площи срещу широколистни и житни плевели.

Плевелът в земеделието се отнася до всеки див или полукултурен вид, който се намира в посева от културни растения въпреки волята на производителя. Вредата от плевелите се проявява повсеместно, ежегодно и през целия вегетационен период, във всички посеви и насаждения.

Виж също...

Loading...