В землищата на град Брезник и село Конска ще извършат третиране на площи срещу плевели и други вредители

Третиране на площи със слънчоглед, царевица, пшеница и картофи ще се извърши в землищата на местности в град Брезник и брезнишкото село Конска. Това се съобщава от Община Брезник във връзка с опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне.

На 21 юни от 8:00 до 10:00 часа в землището на град Брезник в местността “Средорек” ще се извърши третиране на слънчоглед срещу плевели.

На 22 юни от 7:00 до 9:00 часа в землището на град Брезник в местността “Стари яз” ще се извърши третиране на пшеница срещу плевели.

На 22 юни от 7:00 до 8:00 часа в землището на село Конска в местността “Железарски път” ще се извърши третиране на пшеница срещу плевели.

На 22 юни от 7:00 до 9:00 часа в землището на град Брезник в местността “Вир” ще се извърши третиране на царевица срещу плевели.

На 22 юни от 8:00 до 9:00 часа в землището на град Брезник в местността “Средорек” и “Шарена чешма” ще се извърши третиране на картофи срещу картофена мана и колорадски бръмбар.

 

Виж също...

Loading...