Директорът на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и областният управител на Перник обсъждаха мерките за повишаване контрола в предприятията на територията на региона

Областният управител Ирена Соколова и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ инженер Румяна Михайлова обсъдиха мерки за повишаване ефективността на контрола в предприятията на територията на областта, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

По време на работната среща инженер Михайлова запозна губернатора с дейността на Инспекцията по труда и в частност на територията на областта, както и с правомощията на контролните органи на Агенцията.

Соколова изиска конкретна информация за упражнявания контрол и проверки на предприятията с рискови производства. Тя представи и резултатите от политиката за изграждане на здравословни и безопасни условия на труд в Областна администрация Перник. „Важно е институциите да работят в синхрон, за да може да упражняват качествен контрол по отношение на работната среда. Трябва да продължим добрите практики и да ги надграждаме с ефективни мерки и действия”, заяви Соколова.

„За да бъдат контролните органи още по-ефективни в своята дейност, ние  много разчитаме на сигнали и съдействие от областните управи, от структурите на местната власт, тъй като те най-добре познават проблемните предприятия по отношение спазване на трудовото законодателство на местно ниво. Вече имах поводи да се убедя, че с госпожа Соколова можем да осъществим много добро сътрудничество в името на хората. Тази среща също е доказателство за това“, заяви инженер Михайлова.

Срещата беше инициирана по повод двете тежки трудови злополуки със смъртен изход, случили се в рамките на около месец на територията на област Перник. Соколова получи информация, че предприятията, свързани с добив на въглища и руда, металургията и други подлежат на периодичен контрол от инспекторите по труда. Такъв контрол се извършва включително и в „Стомана Индъстри“, където благодарение на намесата на Инспекцията са въведени някои подобрения на условията на труд, но проблеми има както с безопасността на труда, така и с работното време.

Ръководителите на двете институции изразиха надежда, че с течение на времето тези проблеми ще стават все по-малко, благодарение и на упражнявания контрол.

Виж също...

Loading...