Административен съд-Перник отмени дисциплинарно наказание на граничен полицай и осъди Гранично полицейско управление-Трън

Административният съд в Перник отмени наложено дисциплинарно наказание на граничен полицай и осъди Гранично полицейско управление-Трън. Това става ясно от решение на съда от 15 юни.

Делото е образувано по жалба на служителя на Граничното полицейско управление в Трън. Жалбата е срещу заповед от началника на управлението от 21 февруари, 2017 година, с която е наложено дисциплинарно наказание “Порицание” на жалбоподателя. Срокът на наказанието е 10 месеца. Според служителя на Граничното полицейско управление заповедта за наказанието му е незаконосъобразна, необоснована, немотивирана и постановена при съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Решението на Административния съд е заповедта за дисциплинарното наказание да се отмени. Освен това съдът осъжда Граничното полицейско управление да заплати съдебните разноски по делото, които са в размер на 510 лева. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

Виж също...

Loading...