Бившият районен съдия на РС-Брезник Кристиан Петров встъпи на длъжност в Окръжен съд-Перник

В Окръжен съд-Перник се състоя официална церемония по встъпване в длъжност на съдия Кристиан Петров, повишен с решение по точка 11.10. по Протокол № 19 от 09.05.2017 година на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет, на основание член 160, във връзка с член 193, алинея 6 от Закона за съдебната власт, след участие в конкурс. Церемонията се е състояла днес, съобщиха от Окръжен съд-Перник.

Съдия Петров е започнал съдийската си кариера в Окръжен съд град Перник, където след спечелен конкурс е бил младши съдия през периода месец март 2007 година – месец март 2010 година. От месец март 2010 година до месец декември 2012 година е работил като районен съдия в Районен съд-Брезник, когато е преместен на длъжността районен съдия в Районен съд-Перник. Съдия Кристиан Петров притежава ранг “Съдия в ОС” и вече има десет години стаж в съдебната система.

Председателят Елена Николова от свое име и от името на всички съдии и съдебни служители от Окръжен съд-Перник приветства с добре дошъл съдия Петров, като му пожела много здраве, удовлетвореност от работата, лични и професионални успехи.

Снимка: Окръжен съд-Перник

Виж също...

Loading...