Трънското сдружение “Капка по капка” е допуснато за участие в конкурс за проектни предложения в сферата на женските права

Рекорден брой заявки бяха подадени за участие в конкурса на Български фонд за жените за проектни предложения в сферата на женските права и постигането на равнопоставеност на половете, чиито основни бенефициенти да са момичета и млади жени, съобщава от БФЖ.

От обявяването му на 10 май до 19 юни 2017 година бяха получени 44 проекта, подадени от 43 неправителствени организации от следните 23 населени места в България – Благоевград, Бобов дол, Варна, Велико Търново, Враца, Златица, Карлово, село Куртово, Кюстендил, Ловеч, Нови пазар, Пазарджик, Перник, Пловдив, Русе, Сливен, София, Стара Загора, с. Тополово, Трън, Харманли, Шумен и Ямбол.

От тях четири предложения няма да бъдат разгледани и оценени, защото статутът на кандидатстващите организации не отговаря на изискванията на конкурса, а именно да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в обществена полза.

Експертна комисия ще оцени проектите и ще разпредели общо 30 000 лева между най-добрите от тях. Одобрените организации ще бъдат обявени на 21 юли 2017 година, а изпълнението на проектите се очаква да се осъществи в периода 1 август – 31 март 2018 година.

Списък с допуснатите до участие организации по азбучен ред:

Асоциация за развитие на децата и младежите в град Враца – Враца

Българска асоциация на университетските жени – София

Българска платформа към Европейско женско лоби – София

Екомисия 21 век – Ловеч

Женско ромско сдружение „Хаячи“ – Нови пазар

Институт за изследвания на мира-Пловдив – Пловдив

Младежка ЛГБТ организация Действие – София

Младежка фондация „Арете“ – София

Народно читалище „П. К. Яворов-1920“ – София

НЧ „Никола Й. Вапцаров – 1894г.-с.Тополово” – с. Тополово

РЦ „Отворено образование“-Сливен – Сливен

Сдружение „Артцентрик“ – Русе

Сдружение „Вокс Хумана – 2020“ – София

Сдружение „Гражданска мрежа – Кюстендил“ – Кюстендил

Сдружение „Институт за социални изследвания и политики” – Благоевград

Сдружение „Капка по капка“ – Трън

Сдружение „Клуб по танци Ун бесо“ – Велико Търново

Сдружение „Младежко сдружение за солидарно общество“ – Перник

Сдружение „Нова алтернатива 2013“ – София

Сдружение „Нови хоризонти и идеи в развитие“ – Русе

Сдружение „Утро за мечтатели“ – Златица

Сдружение „Цветен ден“ – София

Сдружение „Юнити” – Харманли

СНЦ „Академия на успеха“ – Стара Загора

СНЦ „Алфа-2012“ – Бобов дол

СНЦ „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“ – Карлово

СНЦ „Млади, активни, креативни“ – с. Куртово

СНЦ „Самаряни” – Стара Загора

Спортен клуб по автомобилизъм ДИАМО – Благоевград

Фонд за превенция на престъпността – ИГА – Пазарджик

Фондация „БлуЛинк“ – София

Фондация „Джендър алтернативи“ – Пловдив

Фондация „Дъщерите на България“ – София

Фондация „Здравето на ромите“ – Сливен

Фондация „Съпричастие“ – Варна

Фондация „Хоризонти“ – София

Фондация Лърн – София

Център за психосоциална и духовна подкрепа „Споделеност“ – Шумен

Читалище Умение-2003 – Ямбол

Виж също...

Loading...