Две помещения в брезнишката болница ще бъдат отдадени под наем на сдружение „Диабет-Перник – клон Брезник” – ВИДЕО

Общинският съвет на Брезник реши да бъдат предоставени нежилищни помещения, публична общинска собственост на сдружение „Диабет-Перник – клон Брезник”. Решението беше прието единодушно на провелото се днес в народно читалище “Просвещение-1870” заседание на Общинския съвет, предаде репортер на Zapadno.com.

Помещенията, които се предоставят под наем на сдружението се намират в сградата на брезнишката болница. Срокът за предоставянето им е една година. Общинският съвет упълномощи кметът на Община Брезник Васил Узунов да извърши необходимата процедура по предоставяне на помещенията.

Жителите на община Брезник ще могат да се консултират и да си правят прегледи за диабет чрез дейността на сдружението „Диабет-Перник – клон Брезник”, което ще се помещава в бившата общинска болница в града.

На заседанието общинските съветници разглеждаха още 13 точки, от които 4 бяха допълнително предложени и добавени към дневния ред. Предложените допълните точки бяха: докладна записка относно разкриване на социална услуга от резидентен тип – център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица, докладна записка относно решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обекти общинска собственост, докладна записка относно покана на Общо събрание на съдружниците на “Водоснабдяване и канализация” ООД – Перник и докладна записка относно подаване на заявление за възстановяване на средства за закупуване на употребяван двураменен контейнеровоз за разделно събиране на отпадъци.

Вижте как общинските съветници на Брезник гласуваха по тези и други точки в дневния ред във видеата на Zapadno.com:

Виж също...

Loading...