Чешмата в Брезнишко, на която бяха открити бактерии е в границите на Областно пътно управление-Перник, откъдето поставиха забрана

Областно пътно управление-Перник постави забрана да не се консумира водата от “Шарена чешма”. Това съобщи зам. кметът на Община Брезник Мария Добревска за Zapadno.com.

Чешмата се намира до отбивка на път III-811, между градовете Брезник и Батановци. Забранителната табела е поставена заради открити бактерии колиформи.

В началото на тази седмица Регионална здравна инспекция-Перник оповести резултатите от седмичната оперативна информация за периода от 19 до 25 юни, в която се включва и анализ на водата в областта, който е направен на определени места. В анализа на водата бяха включени и резултатите от обществена чешма в Брезнишко, в която са открити колиформи. Във връзка с резултатите от Инспекцията изпратили до Община Брезник предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

Оказало се, че чешмата “Шарена чешма”, от която са взети пробите попада в границите на третокласен път 811, който е към Областно пътно управление-Перник. От Община Брезник препратили предписанията до Пътното управление, откъдето пък поставили забранителна табела.

Отделно каптажът на чешмата се намира в частни имоти, в които Общината няма как да осигурява пряк контрол, каза зам. кметът на Община Брезник Мария Добревска.

От Регионална здравна инспекция-Перник казаха, че вероятната причина за появата на бактериите колиформи във водата е нередовното и хлориране.

Колиформните микроорганизми се явяват удобни микробни индикатори за качеството на водата поради лесното им откриване и тяхното количествено определяне. Терминът „колиформни бактерии” се отнася към клас грам-отрицателни бактерии. Тези бактерии имат пръчковидна форма и основно живеят и се размножават в храносмилателната система на човека и повечето топлокръвни животни (домашен добитък и водоплаващи птици). Способни са да ферментират лактозата при 35-37 о С с образуване на киселини, газове и алдехиди.

Виж също...

Loading...