Ще правят основен ремонт на тротоара на улица “Девети септември” в град Трън, който ще струва над 30 хиляди лева

Основен ремонт на тротоара на улица “Девети септември” в град Трън ще бъде извършен. За ремонта е обявена обществена поръчка, която е с прогнозна стойност 33 333.33 лева без ДДС.

Възложител на обществената поръчка е Община Трън, а финансирането на ремонтните дейности ще бъде от общинския бюджет. Офертите за възлагане на обществена поръчка ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани на 27 юли, 2017 година. В клаузите е обявено, че продължителността на поръчката е 90 дни.

Виж също...

Loading...