Административен съд-Перник образува две дела по жалби срещу Наредби, приети от Общински съвет-Трън

В Административен съд-Перник е постъпила жалба от Г.Б.Г. от град София, срещу разпоредбите на чл. 38, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 във връзка с чл. 10, т. 7, както и чл. 10, т. 8 и чл. 38, ал. 2 от Наредба № 1 за обществения ред на територията на община Трън, приета от Общински съвет Трън. Това съобщиха от пресцентъра на Върховен административен съд.

Според Г.Б.Г. законните му права и интереси по смисъла на чл. 186, ал. 1 от АПК са нарушени от обжалваните разпореди, които преуреждат и се намират в противоречие със Закона за движение по пътищата, нормативен акт от по-висока степен. Образувано е административно дело № 285/2017 г. по описа на Административен съд – Перник.

По протест на Окръжна прокуратура – Перник срещу разпоредбите на чл. 1, ал. 2; чл. 19; чл. 21, ал. 4; чл. 22; чл. 24, ал. 2; чл. 26, ал. 2; чл. 27, ал. 2; чл. 28, ал. 1 и ал. 2; чл. 29, ал. 2; чл. 31; чл. 66; чл. 67 и чл. 68 от Наредба за управление на общинските пътища, приета с Решение № 4 от 15.02.2005 година на Общински съвет – Трън е образувано административно дело № 300/2017 година по описа на Административен съд – Перник. Иска се обявяването им за незконосъобразни на основание чл. 16, ал. 1, т. 1; чл. 75, ал.1; чл. 146, т. 4 и 5; чл. 147, ал. 2 и чл. 148, ал. 2 от АПК и чл. 1, ал. 2; чл.52, ал. 1, т. 3 и 4; чл. 53 и чл. 54 от Закона за пътищата и Наредбата за специално ползване на пътищата.

Виж също...

Loading...