Национална електрическа компания: Към момента няма риск от преливане на язовири след обилните дъждове в страната

Към момента няма рискове за населението и околната среда в районите на големите комплексни и значими язовири, стопанисвани от Националната електрическа компания ЕАД. Това съобщиха от дружеството във връзка с прогнозите за увеличение количеството на валежите на територията на страната.

Язовирните стени и съоръженията към тях са в добро техническо състояние и изпълняват своето предназначение без ограничения. Речните участъци след язовирните стени, попадащи в отговорностите на компанията, са почистени и могат да провеждат изпусканите водни количества. Водните обеми и нива в язовирите се контролират от експертните, експлоатационни екипи на компанията в съответствие с изискванията на Министерство на околната среда и водите и утвърдените планове за експлоатация.

При наличие на метеорологични условия за приток на големи водни обеми, се предприемат планирани, превантивни действия, с цел намаляване на неблагоприятно влияние върху териториите след язовирните стени. Служителите на предприятие „Язовири и каскади“ към НЕК ЕАД са в постоянна комуникация със съответните структури и отговорни лица от местните, областните и държавни администрации, ангажирани със защитата на населението при бедствия и аварии.

Виж също...

Loading...