Община Брезник обяви нова процедура за наемане на домашни помощници за социална услуга по проект „Независим живот“

Община Брезник търси двама домашни помощници, които да предоставят социални услуги по проект „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 година. Това информираха от общинската администрация.

Местоработата е “Център за услуги в домашна среда” и домовете на потребителите на социални услуги по проекта, който се реализира в община Брезник. Естеството на работата се изразява в предоставяне на услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността на потребителите. Единият помощник ще бъде назначен на 4-часов трудов договор, а другият – на 8-часов трудов договор. Това става ясно в обявлението от общинската администрация.

Срокът на работа на двамата домашни помощници ще бъде от 4 месеца (от сключване на договора до края на проекта – 30 ноември 2017 година). Община Брезник приема документите за кандидатстване от 3 до 14 юли.

Виж също...

Loading...