Националният осигурителен институт ще изплати увеличените пенсии от 7 юли

Националният осигурителен институт започва от 7 юли изплащането на преизчислените размери на пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2016 година включително, съобщиха от пресцентъра на институцията.

От 1 юли 2017 година новият минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, при пълен осигурителен стаж, е 180,00 лева. Спрямо него са определени и новите минимални размери на всички пенсии, свързани с трудова дейност.

От 1 юли 2017 година се увеличава и размерът на социалната пенсия за старост – 120,98 лева. Спрямо него са определени и нови размери на всички пенсии, несвързани с трудова дейност.
Максималният размер се запазва и остава 910 лева (35 % от максималния осигурителен доход, който за 2017 година е 2600 лева).

От Националния осигурителен институт напомня, че за новите размери на пенсиите няма да бъдат изпращани разпореждания на лицата. Те ще могат да се информират за тях чрез електронната „Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК“ на интернет страницата на института или като заявят безплатното получаване на екземпляр от разпореждането в съответното териториално поделение на Национален осигурителен институт.

Виж също...

Loading...