24 книги и една брошура с общ тираж 6 хиляди екземпляра са издадени в област Перник през 2016 година

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Свети Свети Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО, съобщиха от отдел “Статистически изследвания – Перник”.

През 2016 година в област Перник са издадени 24 книги с тираж 5 хиляди екземпляра и 1 брошура с тираж хиляда екземпляра.

Издадени заглавия книги и брошури и среден тираж на една книга и брошура в област Перник през периода 2007 – 2016 година

В сравнение с предходната година през 2016 година се увеличава, както броят на издадените в областта книги и брошури, така и средният им тираж. Броят на издадените книги и брошури нараства над два пъти, а средният им тираж с 44.0 % и достига 240 броя. През 2016 година в област София (столица) са издадени преобладаващ брой от книгите и брошурите в страната 5 585 заглавия, или 65.5 %. Областите Пловдив и Велико Търново са следващите с най-голям брой издадени книги и брошури – съответно по 9.7 и 5.8 %. За област Перник този дял е 0.3 %.

Виж също...

Loading...