Инспекторите на ИАРА и горските служители обединяват силите си, за да опазват водоемите и контролират любителския риболов

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Изпълнителна агенция по горите обединяват своите усилия за по-добър контрол върху режима на риболов и спазване на правилата за любителски риболов. Сключено бе споразумение за сътрудничество и съвместна дейност в посока взаимодействие и координация между двете институции, пише divoto.bg.

Горските служители и инспекторите на ИАРА ще извършват ефективно противодействие на нарушенията съгласно периодично изготвяни планове за съвместно взаимодействие. Контролът ще се извършва чрез проверки на превозни средства и/или във водните обекти, ползвани за любителски риболов, както и проверки относно спазване на правилата за любителски риболов съгласно Закона за рибарството и аквакултурите и Закона за горите.

Документът позволява на структурите и привличане на други компетентни национални ведомства с контролни функции при провеждане на съвместни дейности. Двете страни ще обменят информация за резултатите от проведени самостоятелни мероприятия, както и при актуализиране на международната и националната нормативна уредба, включително и европейски директиви и регламенти, свързани с рибарството.

Виж също...

Loading...