Новият пункт за вторични суровини в Брезник ще е с годишен капацитет 64 тона отпадъци от черни и цветни метали

Новият пункт за черни и цветни метали, който трябва да бъде изграден в района на бившето МТС в края на град Брезник ще е с капацитет на отпадъци от черни и цветни метали 64 тона годишно. Това става ясно от информация, която фирмата-инвеститор „МЕДИКЪЛ ЕКСПРЕС-Методи Петков“ е обявила за обществен достъп.

Според инвестиционното предложение се предвижда изграждане на площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от метални опаковки, хартия,  пластмаса, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС с основно предназначение събиране, третиране/сортиране без разкомплектоване/и съхраняване. Общата площ на терена е 910 квадратни метра, от които използваема открита площ от 553 квадратни метра и закрита използваема площ от 357 квадратни метра, става ясно в обявление публикувано на сайта на Община Брезник.

Виж също...

Loading...