В продължение на 18 месеца сърби се опитали да открият сръбско училище в Трън, но не успели заради бунтуващи се ученици

През 1850 година в град Трън се открива първото българско килийно училище при черквата „Света Параскева“ („Света Петка“) с пръв учител самоковецът “даскал Коца”. То съществува до 1869 година, разказа Румяна Рангелова главен експерт в Държавен архив-Перник.

В началото на 1869 година родолюбиви граждани от Трън уреждат килийното училище на по-нови начала. Доведеният учител Георги Неделев – копривщенец, завършил пловдивската гимназия, въвежда за пръв път Ланкастеровата метода и разпределя учениците на отделения – първо, второ и трето. Той продължава да учителства до 1877 година, когато сърбите заграбват този край и учителят е интерниран в град Враня – “Нова Сърбия“. Сърбите в продължение на 18 месеца се опитват да открият свое училище, но не успяват, понеже учениците се бунтуват. На 20 декември 1879 година сърбите напускат този край и в същата година отново се открива училището с четири отделения и първи клас.

В началото на учебната 1883/1884 година се открива втори клас, а през следващата учебна 1884/1885 година се открива и трети клас. Пръв директор на третокласното училище (старши учител) е Георги Табаков. Първият гимназиален клас се открива през учебната 1908/1909 година Прогимназията заедно с гимназията продължава да се управлява от директора на гимназията до 15 септември 1923 година.

На 15 септември 1923 година се отделя прогимназията от гимназията и за директор е назначен Т. Байкушев. От 1 ноември 1929 година за директор на прогимназията е назначен Александър Станоев, поради оставката на предишния директор. През учебната 1934/1935 година за директор на прогимназията е назначен Райчо Тодоров. През учебната 1940/1941 година учителят Александър Стойков е уволнен по Закона ЗЗД, а на негово място е назначена Райна Ал. Попова. Учебните занятия през 1943/1944 година са прекъснати на 19 септември поради настаняването на български войници в учебните стаи. След коледната ваканция учебните занятия са прекъснати поради зачестилите въздушни бомбардировки върху селищата на България и по нареждане на Министерството на народното просвещение учебните занятия не продължават до края на учебната година. През 1944/1945 година за директор на основното училище е назначен Дончо Игнатов.

Снимки: Държавен архив-Перник

Виж също...

Loading...