Към момента общо 278 съхнещи борове в недържавни гори на територията на Брезнишко и Трънско са инвентаризирани

Над 9000 декара са частните гори в областите Кюстендил и Перник, които съхнат поради нападение от върхов корояд. При заявен интерес от собствениците, Югозападно държавно предприятие има готовност да съдейства за бързо усвояване на повредената дървесина, като поеме разходите за изготвяне на необходимите документи. Това съобщиха от пресцентъра на Югозападно държавно предприятие.

В изключително кратки срокове служителите от 10-те териториални поделения на Югозападно държавно предприятие в двете области направиха инвентаризация на съхнещите иглолистни култури в недържавни горски имоти. Извършена е голяма по обем документална и теренна работа за идентифициране на насажденията – собственост на физически и юридически лица, религиозни институции и други. Решението за това беше взето на проведената на 29 юни тази година работна среща за здравословното състояние на иглолистните гори с участието на областните управители на Кюстендил и Перник, представители на Областни дирекции „Земеделие”, на държавните горски и ловни стопанства в региона и Югозападно държавно предприятие.

Към момента са инвентаризирани съхнещи борови култури в недържавни гори на територията на:

  • „ДГС Кюстендил” – 177 насаждения, с обща площ 3183 декара, в почти всички землища на общината.
  • „ДГС Земен” – 183 насаждения с площ 2738 декара, във всички землища на общината.
  • „ДГС Трън” – 252 насаждения във всички землища на общината.
  • „ДГС Дупница” – 110 насаждения, с обща площ 1545 декара, в почти всички землища.
  • „ДЛС Осогово” – 95 насаждения, с обща площ 406 декара.
  • „ДЛС Витошко-Студена” – 160 насаждения, 98 декара съхнещи.
  • „ДГС Радомир” – 85 насаждения във всички землища.
  • „ДГС Невестино” – 33 насаждения, с обща площ 172 декара.
  • „ДГС Рилски манастир” – 26 насаждения с обща площ 870 декара.
  • „ДГС Брезник” – 26 насаждения.

Подробна информация за тях вече е предоставена на Областните дирекции „Земеделие” в Кюстендил и Перник за установяване на собствениците на имотите, които следва да предприемат спешни действия за усвояване на повредената дървесина. Както вече съобщихме, при заявен интерес от собствениците Югозападното държавно предприятие има готовност да съдейства за бързо усвояване на повредената дървесина, като поеме разходите за изготвяне на необходимите документи. Сечта и реализацията на дървесината също могат да бъдат организирани от териториалните поделения на Югозападно държавно предприятие, след сключване на договори с частните собственици.

Виж също...

Loading...