Прокурор Бисерка Милушева от Районна прокуратура в Трън не е декларирала данни за притежавани от съпруга и ниви в Ихтиманско

31 от хората по висшите етажи на властта са скрили част от притежанията си от Сметната палата. Проверката и на имотните им декларации от 2016 година приключи и днес тя обяви установени несъответствия, след което ще предаде случаите на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и председателя на ДАНС, пише offnews.bg.

Обхванати са 113 встъпителни и 127 финални декларации, имотното състояние на съпрузите/съпругите и непълнолетните деца. Прокурор Бисерка Николова Милушева от Районна прокуратура в Трън не е декларирала данни за съпруга – притежавани нива с площ от 4,201 декара, в село Венковец и нива с площ от 3,800 декара в село Боерица, община Ихтиман.

Виж също...

Loading...