Унищожават 350 килограма храни, които не са годни за консумация и са установени при проверки на магазини в цялата страна

Близо 350 килограма храни бракуваха и насочиха за унищожаване инспекторите на Българската агенция по безопасност на храните. Негодната за консумация продукция е установена при проверките по официален контрол в обекти за търговия на дребно и заведения за обществени хранене през първата седмица на този месец. Това съобщиха от пресцентъра на Българска агенция по безопасност на храните.

Извършени са общо 2209 проверки на територията на цялата страна. Най-честите нарушения, които констатираха са некоректно етикетирани храни, пропуски в записите свързани със системите за управление безопасността на храните, предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение на храни, несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите и други. В резултат на установените нарушения, проверяващите съставиха 47 акта и  издадоха 160 предписания. Два обекта са временно преустановена дейност.

Виж също...

Loading...