Поведението на учениците в някогашната Трънска смесена гимназия се намалявало заради кражба или непристойно държание към учител

Държавен архив-Перник съхранява най-старите документи на училища от Пернишки регион. Такива са документите и от Фонд № 185 К „Средно смесено училище – Трън”. Те са за периода от 1923 до 1949 година и затова са отнесени към така наречения масив „К”, споделя Румяна Рангелова главен експерт в Държавен архив-Перник.

Във фонда на училището са отложени: протоколни книги от заседания на учителския колектив при смесената прогимназия “Александър I” – Трън за 1924-1935 години, 1941-1948 години и на училищното настоятелство (1923-1926 години). В архиха се пазят още летописна книга на прогимназията (1929-1949 години), писма на директора с окръжния и околийския училищен инспектор, от училищата в Трънска околия, ЮТС – Трън, лесничействата и други с данни за броя на учениците в селата Глоговица, Ездимирци, Банкя, Ломница, Трън, Петачинци (1927-1928 години,1931-1932 години).

В протоколни книги от заседания на учителския съвет при Смесената държавна гимназия – Трън могат да се видят решения за: откриването на ученическа трапезария, отпускането на помощи за бедни ученици, броя на действащите дружества, отпуснати суми за изграждане на ученически пансион, наказване на ученици за комунистическа дейност, предложение за построяване на климатична гимназия и други.

Освен взетите решения, които са актуални и за днешните училища като например определяне на класните наставници (ръководители), избор на учебници, приемане на учебна програма, разглеждане успеха на учениците и постигнатите резултати то на тези заседания голямо внимание се отделя на поведението на учениците. Много често в края на всеки срок и учебна година е намалявано поведението на ученици за непристойно държане в и извън от училището, поправка на ученическа книжка, извършена кражба или непристойно поведение към учител, разказва Румяна Рангелова от Държавния архив.

В тези години учителите са били много критични и към знанията на учениците. Това се разбира от многото слаби бележки получени от ученици на проведените годишни изпити, в резултат на което те са оставали в същия клас, не са им позволявали да преминат в следващ курс на обучение. Така например през учебната 1924/1925 година са останали 9 ученика по слаб успех от общо 224 деца, през учебната 1931/1932 година остават 31 деца от общо 184 ученика.

Интересно е, че през учебната 1936/1937 година не остава нито един ученик, когато по случай раждането на престолонаследника Княз Симеон Търновски успеха на всички ученици е повишен с по една единица по всички предмети. За това четем в летописната книга на училището.
От запазените документи могат да се видят предметите, които са изучавани до 1944 година. Освен български език, аритметика, геометрия, история, география, химия се изучават и вероучение в I, II, III курс по 6 часа, гражданско учение в III курс – 3 часа, френски език, гимнастика, ръчна работа, ръкоделие и други, споделя още Румяна Рангелова главен експерт в Държавен архив-Перник.

Всяка учебна година завършвала с изпити и годишно утро на което директорът чете отчетен доклад, а учениците участват с песни, декламации и гимнастически упражнения. Организират се екскурзии с научна цел, като по-бедните ученици и учители са подпомагани със средства събрани от проведени забави и лотарии по случай Воскресение Христово, Коледа и други празници.

Снимки: Държавен архив-Перник

Виж също...

Loading...