Кабинетът ще одобри и допълнителни разходи по бюджета на Фонд “Земеделие” за финансиране на разходи за ДДС по одобрени за подпомагане проекти на общини по Програмата за развитие на селските райони, както и по бюджета на Министерството на икономиката.