От 24 до 28 юли от ЧЕЗ ще правят нови планирани прекъсвания на електрозахранването в общините Брезник и Трън

ЧЕЗ-Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 24 – 28 юли включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Община Брезник

На 24.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Долни Романци къща

На 24.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Банище

На 25.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник 9-ти Септември 1, 2, Павилион, 3; Ангел Коцелянов 44; Андрей Жданов 2; Бреза 1, 11; Владо Радославов 2, 1, 1, 5, 10 1, 6, 8; Жданов 7., 5, 7, 11, 9, 6, 4; Мала Река 3, 10, 28, 16, 18, 20, 9, 11, 5, 21; Христо Ботев 3, 1; Шипка 2., 21, 13, 39, 3, 35, 15, 27, 23, 14, 37, 33, 29, 31, 25, 6, 22, 19, 20, 8, 10, 5, 2, 17, 7, 24

На 25.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Банище

На 25.07.2017 г. /09:30 – 11:00 ч./ – Бабица С.Бабица; Брезник; 06286.502.39 Александър Тинков Изход За Трън; Александър Филипов 32; Андрей Михайлов 109, 75, 103, 101, 108; Генерал Владимир Заимов 8; Георги Ив Бунджулов 73., 75., 101; Гледан 6, 2, 10, 4, 1, 5; Гоздовска 13, 10, 2., 14, 4, 20, 24, 16, 1, 6, 2, 18; Гребен 1, 2, 4; Елена Георгиева 64., 66, 70, 68; Еретин Забел Иван Тимофеев 11, 15, 2; Извън Регулацията Навес; Изгрев 1, 9, 37, 19, 17, 13, 23, 7, 45, 29, 31, 25, 41, 35, 11, 3, 15, 21, 27, 19., 5, 43, 33; Клисура 14; Комсомолец 21, 23, 16, 10, 13а, 13, 27, 12, 6, 8, 4, 19, 2, 17, 15, 25; Кривиколник 13, 1, 5, 11, 3, 7, 9; Логатор 14, 4, 2, 20, 10, №6; Нестор Петров 1; Октомври 3, 5, 2, 13, 1, 8а, 11, 6, 7, 17, 4а, 14а, 8, 4, 16, 12, 10, 15, 19, 14; Петров Камък 9, 8, 4; Трън 3, 6; Шипка 1; Мтс, Бивше Мтс, Кравеферма, Бабишка Спирка, Бившето Вп, Бивше Военно Поделение, Бивше Вп; Гоз; П-Л ХІV-110, Кв.13

На 25.07.2017 г. /09:30 – 16:30 ч./ – Брезник 06286.502.39 Генерал Владимир Заимов 8; Гоздовска 13, 10; Еретин Забел Клисура 14; Петров Камък Бившето Вп, Бивше Военно Поделение, Бивше Вп

На 25.07.2017 г. /14:30 – 16:30 ч./ – Бабица С.Бабица; Брезник; 06286.502.39 Александър Тинков Изход За Трън; Александър Филипов 32; Андрей Михайлов 109, 75, 103, 101, 108; Генерал Владимир Заимов 8; Георги Ив Бунджулов 73., 75., 101; Гледан 6, 2, 10, 4, 1, 5; Гоздовска 13, 10, 2., 14, 4, 20, 24, 16, 1, 6, 2, 18; Гребен 1, 2, 4; Елена Георгиева 64., 66, 70, 68; Еретин Забел Иван Тимофеев 11, 15, 2; Извън Регулацията Навес; Изгрев 1, 9, 37, 19, 17, 13, 23, 7, 45, 29, 31, 25, 41, 35, 11, 3, 15, 21, 27, 19., 5, 43, 33; Клисура 14; Комсомолец 21, 23, 16, 10, 13а, 13, 27, 12, 6, 8, 4, 19, 2, 17, 15, 25; Кривиколник 13, 1, 5, 11, 3, 7, 9; Логатор 14, 4, 2, 20, 10, №6; Нестор Петров 1; Октомври 3, 5, 2, 13, 1, 8а, 11, 6, 7, 17, 4а, 14а, 8, 4, 16, 12, 10, 15, 19, 14; Петров Камък 9, 8, 4; Трън 3, 6; Шипка 1; Мтс, Бивше Мтс, Кравеферма, Бабишка Спирка, Бившето Вп, Бивше Военно Поделение, Бивше Вп; Гоз; П-Л ХІV-110, Кв.13

На 26.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник 9-ти Септември 1, 2, Павилион, 3; Ангел Коцелянов 44; Андрей Жданов 2; Бреза 1, 11; Владо Радославов 2, 1, 1, 5, 10 1, 6, 8; Жданов 7., 5, 7, 11, 9, 6, 4; Мала Река 3, 10, 28, 16, 18, 20, 9, 11, 5, 21; Христо Ботев 3, 1; Шипка 2., 21, 13, 39, 3, 35, 15, 27, 23, 14, 37, 33, 29, 31, 25, 6, 22, 19, 20, 8, 10, 5, 2, 17, 7, 24

На 26.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Банище

На 27.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник 9-ти Септември 1, 2, Павилион, 3; Ангел Коцелянов 44; Андрей Жданов 2; Бреза 1, 11; Владо Радославов 2, 1, 1, 5, 10 1, 6, 8; Жданов 7., 5, 7, 11, 9, 6, 4; Мала Река 3, 10, 28, 16, 18, 20, 9, 11, 5, 21; Христо Ботев 3, 1; Шипка 2., 21, 13, 39, 3, 35, 15, 27, 23, 14, 37, 33, 29, 31, 25, 6, 22, 19, 20, 8, 10, 5, 2, 17, 7, 24

На 27.07.2017 г. /09:15 – 16:15 ч./ – Долна Секирна

На 27.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Банище

На 28.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник 9-ти Септември 1, 2, Павилион, 3; Ангел Коцелянов 44; Андрей Жданов 2; Бреза 1, 11; Владо Радославов 2, 1, 1, 5, 10 1, 6, 8; Жданов 7., 5, 7, 11, 9, 6, 4; Мала Река 3, 10, 28, 16, 18, 20, 9, 11, 5, 21; Христо Ботев 3, 1; Шипка 2., 21, 13, 39, 3, 35, 15, 27, 23, 14, 37, 33, 29, 31, 25, 6, 22, 19, 20, 8, 10, 5, 2, 17, 7, 24

На 28.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Банище

Община Трън

На 24.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Трън Георги Бабичев 3, 40, 6б, 6, 5, 4, 25, 42, 30, 21, 6в, 9, 8, 38, 23, 10, 28, 6а, 36, 34, 26; Денчо Знеполски 37, 32, 26, 20, 39, 53, 38, 49, 36, 24, 22, 55, 35, 34, 45, 28, 18, 57, 41, 30, 42, 40; Руй 16, 18, 2, 23, 8, 20, 15, 13, 9, 7, 12, 11, 10, 6; Стефан Рангелов 7, 19, 25, 16, 17, 1, 4, 21, 32, 27, 2, 3, 24, 31, 14, 28, 40, 22, 20, 23, 29, 11

На 24.07.2017 г. /08:45 – 16:15 ч./ – Туроковци Вила

На 25.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Трън Георги Бабичев 3, 40, 6б, 6, 5, 4, 25, 42, 30, 21, 6в, 9, 8, 38, 23, 10, 28, 6а, 36, 34, 26; Денчо Знеполски 37, 32, 26, 20, 39, 53, 38, 49, 36, 24, 22, 55, 35, 34, 45, 28, 18, 57, 41, 30, 42, 40; Руй 16, 18, 2, 23, 8, 20, 15, 13, 9, 7, 12, 11, 10, 6; Стефан Рангелов 7, 19, 25, 16, 17, 1, 4, 21, 32, 27, 2, 3, 24, 31, 14, 28, 40, 22, 20, 23, 29, 11

На 25.07.2017 г. /09:00 – 10:30 ч./ – Бераинци; Бохова; УПИ-Х|-148; Главановци, общ.Трън; Джинчовци; Забел; Зелениград; Парцел ІІІ-253, Кв.40; Лешниковци; Милославци; УПИ V-71, Кв.18; Насалевци; Рани Луг; П-Л ХХІ-235, Кв.7; Реяновци; Слишовци; Стрезимировци; Трън; 8ми Март 1; Бор 1; Георги Бабичев 10, 21, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 8, 9, 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 64; Граничар 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски 101, 102, 104, 35, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 97, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 53, 55, 57, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 91, Газо-Бензиностанция, 100, 74, 77, 90, 96; Десета 1; Мурговица 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов Живот 1, 3; Руй 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 23, 6, 7, 8, 9, 23; Света Троица 10, 11; Стефан Рангелов 1, 11, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 40, 7; Тураковци; Цегриловци; Пи 197; Ярловци

На 25.07.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Главановци, общ. Трън Вила, къща; Милославци; УПИ V-71, Кв.18 къща; Насалевци; къща; Рани Луг; П-Л ХХІ-235, Кв.7 УПИ ІV-280, Кв.3 Мах. Пещер Вила, УПИ 1-41 Кв.40-Североизт. Част От къща; Слишовци; Стрезимировци; 56 къща

На 25.07.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Бераинци; Бохова; УПИ-Х|-148; Главановци, общ.Трън; Джинчовци; Забел; Зелениград; Парцел ІІІ-253, Кв.40; Лешниковци; Милославци; УПИ V-71, Кв.18; Насалевци; Рани Луг; П-Л ХХІ-235, Кв.7; Реяновци; Слишовци; Стрезимировци; Трън; 8ми Март 1; Бор 1; Георги Бабичев 10, 21, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 8, 9, 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 64; Граничар 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски 101, 102, 104, 35, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 97, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 53, 55, 57, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 91, Газо-Бензиностанция, 100, 74, 77, 90, 96; Десета 1; Мурговица 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов Живот 1, 3; Руй 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 23, 6, 7, 8, 9, 23; Света Троица 10, 11; Стефан Рангелов 1, 11, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 40, 7; Тураковци; Цегриловци; Пи 197; Ярловци

На 26.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Трън Георги Бабичев 3, 40, 6б, 6, 5, 4, 25, 42, 30, 21, 6в, 9, 8, 38, 23, 10, 28, 6а, 36, 34, 26; Денчо Знеполски 37, 32, 26, 20, 39, 53, 38, 49, 36, 24, 22, 55, 35, 34, 45, 28, 18, 57, 41, 30, 42, 40; Руй 16, 18, 2, 23, 8, 20, 15, 13, 9, 7, 12, 11, 10, 6; Стефан Рангелов 7, 19, 25, 16, 17, 1, 4, 21, 32, 27, 2, 3, 24, 31, 14, 28, 40, 22, 20, 23, 29, 11

На 26.07.2017 г. /08:30 – 16:25 ч./ – Банкя, общ. Трън

На 26.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Трън 9ти Септември 1; Александър Стамболийски Атанас Ботев 21; Китка Мах.Китка Бунгало, 3, 5, 7, 15; Мосаловска 11а; Петко Д. Петков 22, 24; Яким Тошков 7, 8; М.Смърденица

На 27.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Трън Георги Бабичев 3, 40, 6б, 6, 5, 4, 25, 42, 30, 21, 6в, 9, 8, 38, 23, 10, 28, 6а, 36, 34, 26; Денчо Знеполски 37, 32, 26, 20, 39, 53, 38, 49, 36, 24, 22, 55, 35, 34, 45, 28, 18, 57, 41, 30, 42, 40; Руй 16, 18, 2, 23, 8, 20, 15, 13, 9, 7, 12, 11, 10, 6; Стефан Рангелов 7, 19, 25, 16, 17, 1, 4, 21, 32, 27, 2, 3, 24, 31, 14, 28, 40, 22, 20, 23, 29, 11

На 27.07.2017 г. /09:00 – 10:30 ч./ – Бераинци; Бохова; УПИ-Х|-148; Главановци, общ.Трън; Джинчовци; Забел; Зелениград; Парцел ІІІ-253, Кв.40; Лешниковци; Милославци; УПИ V-71, Кв.18; Насалевци; Рани Луг; П-Л ХХІ-235, Кв.7; Реяновци; Слишовци; Стрезимировци; Трън; 8ми Март 1; Бор 1; Георги Бабичев 10, 21, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 8, 9, 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 64; Граничар 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски 101, 102, 104, 35, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 97, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 53, 55, 57, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 91, Газо-Бензиностанция, 100, 74, 77, 90, 96; Десета 1; Мурговица 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов Живот 1, 3; Руй 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 23, 6, 7, 8, 9, 23; Света Троица 10, 11; Стефан Рангелов 1, 11, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 40, 7; Тураковци; Цегриловци; Пи 197; Ярловци

На 27.07.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Насалевци къща; Рани Луг; П-Л ХХІ-235, Кв.7 УПИ ІV-280, Кв.3 Мах. Пещер Вила, УПИ 1-41 Кв.40-Североизт. Част От къща; Слишовци; Стрезимировци; 56 къща

На 27.07.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Бераинци; Бохова; УПИ-Х|-148; Главановци, общ.Трън; Джинчовци; Забел; Зелениград; Парцел ІІІ-253, Кв.40; Лешниковци; Милославци; УПИ V-71, Кв.18; Насалевци; Рани Луг; П-Л ХХІ-235, Кв.7; Реяновци; Слишовци; Стрезимировци; Трън; 8ми Март 1; Бор 1; Георги Бабичев 10, 21, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 8, 9, 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 64; Граничар 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски 101, 102, 104, 35, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 97, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 53, 55, 57, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 91, Газо-Бензиностанция, 100, 74, 77, 90, 96; Десета 1; Мурговица 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов Живот 1, 3; Руй 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 23, 6, 7, 8, 9, 23; Света Троица 10, 11; Стефан Рангелов 1, 11, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 40, 7; Тураковци; Цегриловци; Пи 197; Ярловци

На 28.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Трън Георги Бабичев 3, 40, 6б, 6, 5, 4, 25, 42, 30, 21, 6в, 9, 8, 38, 23, 10, 28, 6а, 36, 34, 26; Денчо Знеполски 37, 32, 26, 20, 39, 53, 38, 49, 36, 24, 22, 55, 35, 34, 45, 28, 18, 57, 41, 30, 42, 40; Руй 16, 18, 2, 23, 8, 20, 15, 13, 9, 7, 12, 11, 10, 6; Стефан Рангелов 7, 19, 25, 16, 17, 1, 4, 21, 32, 27, 2, 3, 24, 31, 14, 28, 40, 22, 20, 23, 29, 11

На 28.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Долна Мелна.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайтаwww.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

Виж също...

Loading...