Темата с пенсионирането беше обсъдена на открита приемна с граждани, Областна администрация и НОИ-Перник

Новостите и промените свързани с правото и изплащането на паричните обезщетения за временна неработоспособност и безработица и новостите при отпускането и изменението на пенсиите, бяха представени в рамките на информационния ден на Областна администрация Перник и териториалната дирекция на НОИ в Перник. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

Областният управител Ирена Соколова, директорът на ТД на НОИ–Перник Иво Пушев и техните екипи посрещнаха граждани в заседателна зала „Ерма” на Областната администрация и им представиха подробна информация по касаещите ги въпроси. Целта на провеждането на информационните дни е да се даде по-висока информираност, спокойствие и сигурност на жителите на Перник и областта.

„Темата, свързана с пенсиите, винаги е събуждала много въпроси. Ние като държавни институции имаме желанието грижата за гражданите да бъде на високо ниво и информацията за нововъведенията да достига до тях. Чрез провеждането на тези информационни дни ще се даде възможност да бъдат представени индивидуални въпроси, всеки от които има своя специфика. Съответно да бъде получен компетентен и изчерпателен отговор от специалистите в тази област”, заяви областният управител.

„С удоволствие подкрепих инициативата на госпожа Соколова, съвместно да бъдем в помощ на гражданите да разполагат с информацията как да упражняват своите права”, сподели Иво Пушев.

Началниците на отдели „Краткосрочни плащания и контрол“ и „Пенсии“ представиха подробности за промените, касаещи сроковете за отпускане на пенсия. От началото на тази година пенсия се отпуска от датата на придобиване на правото, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 2-месечен срок от тази дата, а ако това е направено след изтичане на 2-месечния срок – от датата на подаване на заявлението.

Представено беше и изменението, че от 1 юли 2017 година новият минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, при пълен осигурителен стаж, е 180,00 лева. Спрямо него са определени и новите минимални размери на всички пенсии, свързани с трудова дейност. От същата дата се увеличава и размерът на социалната пенсия за старост – 120,98 лева. Максималният размер се запазва и остава 910 лева. (35 % от максималния осигурителен доход, който за 2017 година е 2600 лева).

Експертите припомниха, че за новите размери на пенсиите няма да бъдат изпращани разпореждания на лицата. Те ще могат да се информират за тях чрез електронната „Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК“ на интернет страницата на института или като заявят безплатното получаване на екземпляр от разпореждането в териториално поделение на НОИ. Жителите на областта могат да се възползват и от предоставяните 66 електронни услуги само чрез заявка за издаване на ПИК за достъп до системата.

Виж също...

Loading...