Фирма от село Сопица иска да изгражда цех за обработка на дървесина и складова база в село Кошарево

Фирма “Акси” ЕООД има инвестиционно предложение за изграждане на цех за обработка на дървесина и складова база в землището на брезнишкото село Кошарево. За инвестиционното предложение съобщават от Община Брезник.

Според информацията фирмата е със седалище и адрес на управление в село Сопица. Новият цех за дървесина и складова база ще бъдат изградени в имот в село Кошарево, който е отреден за складови и безвредни производствени дейности.

Проверка в регистрите показва, че от години фирмата се занимава със сеч и добив на дървесина.

Виж също...

Loading...