Община Брезник е получила предписание за контролирано понижаване на водното ниво под участъка с филтрация в язовир “Конска”

Наличие на филтрация в петата на язовирната стена е установено на язовир „Конска“. Дадено е предписание на собственика – Община Брезник за контролирано понижаване на водното ниво под участъка с филтрация, пише gradski.org.

Повторното завиряване на язовира следва да започне след извършване на ремонтно възстановителни работи за отстраняване на филтрацията по въздушния откос.  Язовирите, стопанисвани от „Напоителни системи“ ЕАД клон Струма-Места са в добро техническо и експлоатационно състояние. Пропуски в техническата експлоатация се наблюдават най-често при малките язовири, които са предоставени за стопанисване и управление на общините. В Пернишка област има 29 язовира.

Виж също...

Loading...