Разширяват системата за видеоконферентна връзка между Главна дирекция “Гранична полиция” и граничното полицейско управление в Трън

Обявиха обществена поръчка за разширяване на система за видеоконферентна връзка в Главна дирекция “Гранична полиция” до Регионалните дирекции “Гранична полиция” и подчинените им гранични полицейски управления – сървър и софтуерни лицензи и разширяване на видеоконферентната. Това става ясно от справка в Агенция по обществени поръчки.

Ще бъде подобрена видеоконферентна връзка в ГДГП до РДГП-Драгоман, РДГП-Елхово, РДГП-Кюстендил, РДГП-Бургас и подчинените им 19 ГПУ-та в страната, сред които е и граничното полицейско управление в Трън. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 1 222 375 лева без да се включва ДДС.

Изпълнителят ще трябва да предлага гаранционна поддръжка на оборудването, софтуера и лицензите – минимум 36 месеца от датата на подписване на приемно-предавателния протокол, както. Освен това фирмата, която ще реализира обществената поръчка трябва да провежда начално и ежегодно опресняващо обучение, в рамките на срока на гаранционната поддръжка на 10 служители – мултипликатори, което да включва инсталиране, конфигуриране, администриране, ежедневно обслужване и ползване на оборудването за видеоконферентни връзки и свързаните програмни продукти, предмет на договора, става ясно от обявлението.

Виж също...

Loading...