Чрез търг ще бъдат отдадени под наем 700 квадратни метра пасище в землището на Брезник за стопанската 2017/2018 година

Свободните имоти от държавния поземлен фонд в област Перник с начин на трайно ползване „пасище, мера“, за 2017/2018 стопанска година ще бъдат отдадени под наем за една година чрез провежда на тръжна процедура. Това съобщиха за Zapadno.com от Областна дирекция “Земеделие”-Перник.

Сред свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд в региона с начин на трайно ползване “пасище, мера” са 700 квадратни метра земя, която се намира в землището на град Брезник. Категорията на земята е IX-та. Това е единственото свободно пасище за отдаване под наем от държавния поземлен фонд на територията на община Брезник. Търгът ще се проведе с тайно наддаване, а информация за земите от държавния поземлен фонд, обект на търга, както и образците на документите за участие в търга са изложени в Областна дирекция „Земеделие”-Перник и в общинските служби по земеделие – за имотите от държавния поземлен фонд на територията на съответната община.

Освен в Брезнишко свободни земеделски земи с начин на трайно ползване “пасище, мера” има и в общините Перник, Земен и Радомир. Общият брой на всичките имоти е 26. Първата тръжна сесия ще се проведе на 30 август от 14:00 часа в сградата на Областна дирекция „Земеделие”-Перник.

Виж също...

Loading...