За първите шест месеца на 2017 година банковият сектор в България е спечелил 660 милиона лева

За шестте месеца на годината печалбата на банковия сектор е 660 милиона лева, съобщава пресцентърът на БНБ, цитиран от БНТ. През второто тримесечие нараства кредитният портфейл на банковата система и инвестициите в ценни книжа.

Основен източник на финансиране са свободните средства под формата на парични салда при централни банки и увеличените привлечени депозити. Въпреки намалението на ликвидните активи през тримесечието коефициентът на ликвидните активи, изчисляван по Наредба номер 11 на БНБ, остава висок – 36.92 на сто. В структурата на ликвидните активи позицията парични средства и парични салда при БНБ в края на юни заема 51.8 на сто (при 54.2 на сто в края на март).

За шестте месеца на 2017 година печалбата на банковия сектор е 660 милиона лева, или със 113 милиона лева (14.6 на сто) по-малко от отчетената за първото полугодие на 2016 година. Разходите за обезценка по кредити и вземания от началото на 2017 година възлизат на 236 милиона лева (при 326 милиона лева за първото полугодие на 2016 година). Активите на банковата система през периода април – юни 2017 година нарастват с 0.1 на сто до 93 милиарда лева.

Виж също...

Loading...