Основаването на брезнишката библиотека е поставено от подарени книги на годишен изпит в класното училище на Брезник

Библиотеката поставя началото на читалищното дело в Брезник. През 1870 година цариградският вестник “Право” пише, че в Брезник е открито класно училище и подарените книги на годишния изпит в края на учебната година поставили началото на читалищната библиотека. За това свидетелстват историческите записки в народно читалище “Просвещение-1870”.

Подарените книги били 65 и представлявали основния книжен фонд. И първият шкаф с литература вече е факт. Малко на брой, те са пазени грижливо в стъклените шкафове на училището и инвентирани в отделна тетрадка. След Освобождението на България с помощта на брезничанина Иван Джафалиев, по това време началник в Министерството на образованието, се отпускат около 600 лева за увеличение на книжния фонд. Малкият шкаф вече не побира нарасналия библиотечен фонд и се налага преместването на читалищната библиотека в училището.

По време на Първата световна война училището е приспособено за болница. Книгите се раздават за ползване от пациентите, настанени за лекуване и впоследствие библиотечният фонд значително намалява. През 1925 – 1928 година библиотеката се помещава в една малка стая с 5-6 шкафа. Постепенно библиотечният фонд нараства от дарения и събрани средства от театрални представления до 2000 тома. През 1970 година с откриването на новата читалищна сграда библиотеката разполага с просторна заемна зала, читалня и детски отдел и е с богат библиотечен фонд от 25 000 библиотечни единици. Новосъздадената читалня притежава богат фонд от периодични издания, справочници, енциклопедии, речници. Освен обслужване на читатели, библиотеката организира литературни четения, срещи с писатели, седмица на детската книга и изкуствата за деца, изложби, обсъждания на книги, изработва библиографски справки. От 1980 година библиотеката преминава към централното комплектуване и обработка на книжни фонд, благодарение на което той много скоро наброява 40 000 библиотечни единици.

Настоящето налага библиотеката да бъде едновременно традиционна – с рафтове, книги, книгохранилище, картотеки, каталози с традиционно обслужване и модерен информационен център.

Съвременната библиотека на народно читалище “Просвещение-1870” разполага с богат книжен фонд – над 70 000 тома справочна, научна и художествена литература, с модерен компютърен клуб с 11 работни места за читатели с безплатен интернет. Предлага копирни и сканирани услуги, както и принтиране на библиотечни материали. Компютърният клуб е обособен по спечелен проект “Глобални библиотеки”.

Из изданието “140 години народно читалище “Просвещение-1870″ – Брезник”

Виж също...

Loading...