Ръководителят на Младежки информационно-консултантски център-Перник: Работим добре с младите хора в община Трън

Екипът на Младежки информационно-консултантски център-Перник представи обобщена информация с резултатите за първото полугодие на 2017 година. На пресконференцията стана ясно, че над 500 младежи са взели участие в обученията, консултациите и информационните събития и кампании осъществени през първите 6 месеца на тази година, съобщиха от МИКЦ-Перник.

Освен в Перник и близките населени места, изключително добре работим с младите хора в община Трън, отбеляза ръководителя на Младежки информационно-консултантски център-Перник Станислава Генадиева. Всяка година надграждаме постигнатото и с гордост мога да кажа, че тази година надхвърлихме очакваните резултати и цели, които си поставихме, сподели още Станислава Генадиева. И добави, че през първите 6 месеца са реализирани 5 обучения в следните теми: „Младежки лидери и работа в мрежа”, „Развитие на доброволчеството”, Развитие на презентационните и комуникационни умения”, „PR и медии”, „Близо до природата”. Радваме се, че част от тазгодишния екип са хора като Александра Мирчева – младежкият делегат на България в ООН, зам.-председател на Национален младежки форум, Катерина Попова – председател на Асоциация „Дебати”, национален и европейски дебатьор, ментор по дебати в Обединеното Кралсто (Манчестър) и други. Двете основни теми, които тази година са заложени в дейностите на МИКЦ Перник са „Кариерно ориентиране и предприемачески умения” и „Здравословен начин на живот”. В тях до момента са се включили около 360 младежи от област Перник.

Паралелно с това се осъществяват и две информационни кампании „Познаваме ли институциите” и „Перник на младите”, чиято цел е да провокира интереса на младите хора и да разкрие потенциала им в посока гражданска активност.  От септември до края на годината ще бъдат реализирани още 5 обучения в различни теми – Маркетинг и брандиране, Развитие на структурния диалог- участие на младите хора в местното самоуправление – граждански коректив на местната власт”, „Организационна култура”, „Екип и екипно взаимодействие”.
Младежки информационно- консултантски център – Перник се осъществява от сдружение „Обектив”, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016-2020). Всички услуги, дейности и инициативи, които се осъществяват в рамките на МИКЦ Перник са безплатни за участниците и в тях могат да се включат младежи от населените места в област Перник (Перник, Трън, Брезник, Радомир, Ковачевци, Земен) на възраст между 15 и 29 години.

Виж също...

Loading...